1917

Nordenfjeldskes Orm Jarl var samme søndag på vei hjem med engelske kul og 14 passagerer, så ubåten og forandret straks kurs, så torpedoen ikke ramte dengang.
_________________________________________________

1917

Likedan gik det samme dag med Thor Thoresens d/s Skotfos på vei hjem til Norge med stykgods fra Liverpool. Skibet undgik ikke mindre end tre torpedoer.
________________________________________________

1917

D/s Gro av Oslo var assurert for 2,4 millioner på vei til Rouen med 3100 ton kul fra Glasgow og hadde onsdag morgen 22de august 5 kvartmil igjen til Start Point i Kanalen, da torpedoen ramte aktenfor maskinen. Engelskmændene forsøkte forgjæves at berge skibet. Men alle mand blev reddet.

Mine tilføyelser om skipene.

ORM JARL: Det Nordenfjeldske Dampskibsselskab, Trondhjem. 765 brt. Bygget 1888 av William Doxford & Sons, Pallion, Sunderland, England.
SKOTFOS: A/S Manchester (Thor Thoresen jr.), Kristiania. 1.260 brt. Bygget 1908 av Nylands Verksted, Kristiania.
GRO: D/S A/S Avenir (Biørn Biørnstad & Co.), Kristiania. 2.667 brt. Bygget 1895 av W. Hamilton & Co., Glen Yard, Port Glasgow,Scotland.


Kilde: Diderik Brochmann: Med Norsk Skib I Verdenskrigen.
Skipsforlis 1917, Starke.
Tilrettelagt av Per Sundfær.
Sist oppdatert 06/11-2011 (PS)