1917

D/s Pluton av Oslo var forsikret for 1,3 million på vei til Rouen med kulbriketter fra Port Talbot. Søndag aften 9de september blev skibet torpedert uten varsel ved Start Point. Styrmanden med 9 mand i den ene båt landet samme nat i Dartmouth, men den anden båt og dens 10 mand er aldrig set senere. Antagelig strøk den med i en ny eksplosjon som rystet skibet straks efter at babords båt hadde sat fra siden.
_________________________________________________

1917

Samme nat gik det likedan med d/s Vikholmen av Skien underveis til St. Malo med kul fra Cardiff. 8 mand gik tilbunds med skibet i Kanalen. De overlevende blev reddet av eskorten.
________________________________________________

1917

Søndag kveld 16de september 1917 blev d/s Facto av Hauge­sund torpedert uten varsel og sank i Kanalen vestenfor Lizard med 2 mand. De øvrige blev berget av en amerikansk jager og bragt til Queenstown. Skibet var assurert for kr. 2.387.000 på vei fra Havre til Cardiff i ballast.

Mine tilføyelser om skipene.

PLUTON: A/S Sørlandske Lloyd (Karl A. Thorbjørnsen), Kristiania. 1.449 brt. Bygget 1889 av Robinson Bros., Withby, England.
VIKHOLMEN: Harald Hansen, Skien. 477 brt. Bygget 1916 av Arnhemsche Stoomshephelling Maat., Arnhem, Nederland.
FACTO: A/S D/S Facto (B. Stolt-Nielsen), Haugesund. 3.272 brt. Bygget 1904 av Short Bros. Ltd., Pallion, Sunderland, England.


Kilde: Diderik Brochmann: Med Norsk Skib I Verdenskrigen.
Skipsforlis 1917, Starke.
Tilrettelagt av Per Sundfær.
Sist oppdatert 07/11-2011 (PS)