1917

D/s Nitedal var bygget 1903 i Bergen, men hørte hjemme i Oslo og var assurert for 1,6 million på sin siste reis til Rouen med kullast fra Newcastle. Nat til lørdag 20de oktober blev skibet torpedert søndenom Flamborough Head og sank straks med 12 mand. 9 mand blev berget av en britisk tråler, og stuerten rodde selv tillands i en snekke.
_________________________________________________

1917

Ut på formiddagen blev d/s Leander av Bergen torpedert samme sted, underveis til Italia med 3500 ton kul fra West Hartlepool og forsikret.for 3 millioner. En fyrbøter er ikke set siden. Det øvrige mandskap i båtene holdt sig i nærheten av skibet som ikke sank straks, men så dukket ubåten op, hvorefter de skibbrudne rodde mot land og blev optat :av engelsmændene.
________________________________________________

1917

D/s Erviken av Bergen var assurert for kr. 1.945.000 og gik ballastet med andre skib på vei til Gibraltar under fransk eskorte torsdag morgen 25de oktober, da konvoyen møtte en ubåt som i forbigående sendte «Erviken» en torpedo i akterrummet. Skibet sank straks i Middelhavet og stuerten fulgte med. De andre rodde ind til Almeria.

Mine tilføyelser om skipene.

NITEDAL: D/S A/S Østlandet (Trygve Sagen), Kristiania. 1.714 brt. Bygget 1903 av Laxevaag Maskin- & Jernskibsbyggeri, Bergen.
LEANDER: A/S Leander (Louis Wetlesen), Kristiania. 2.968 brt. Bygget 1892 av Tyne Iron Shipbuilding Co. Ltd., Willington Quay, Newcastle, England.
ERVIKEN: Haakon J. Wallem, Bergen. 2.134 brt. Bygget 1895 av John Readhead & Sons, South Shields, England.


Kilde: Diderik Brochmann: Med Norsk Skib I Verdenskrigen.
Skipsforlis 1917, Starke.
Tilrettelagt av Per Sundfær.
Sist oppdatert 19/11-2011 (PS)