1917

D/s Stargard av Oslo var bygget 1915 i Trondhjem. Torsdag middag 15de november 1917 er skibet no. 3 i sydligste kolonne av en konvoy underveis fra Haugesund til Shetland. Så kommer torpedoen ind i akterrummet som fyldes. Lasten var tør trælast fra Gøteborg med våt træmasse fra Holmestrand på dækket. Da nu kaptein Stangeby fryktet for at maskinskottet skulde springe eller skibet kantre, slog han og mandskapet følge med eskorten til Lerwick. Og dit blev også «Stargard» tauget ind etpar dager senere av engelskmændene.
________________________________________________

1917

Lørdag morgen 17de november kom d/s Modemi av Oslo næsten frem til Whitby i ballast fra Rouen, da torpedoen rammet i akterrummet og skibet sank i Nordsjøen, forsikret for kr. 1.780.000. Mandskapet i båtene blev optat av engelskmændene.
________________________________________________

1917

D/s Krosfond av Stavanger var assurert for kr. 1.885.000 på vei til Rouen med 2100 ton kul fra Newport. Torsdag aften 22de november kom torpedoen ind i akterrummet, og skibet sank straks i Kanalen utenfor Falmouth med sit mandskap. lalt døde 15, mens 5 blev reddet av engelskmændene.

Mine tilføyelser om skipene.

STARGARD: A/S Standard (J. B. Stang), Kristiania. 1.113 brt. Bygget 1915av Trondhjems Mekaniske Verksted, Trondhjem.
MODEMI: A/S Ivar An. Christensens Rederi (Ivar An. Christensen), Kristiania. 1.491 brt. Bygget 1913 av Antwerpen Engineering Co. Ltd., Hoboken, Belgia.
KROSFOND: Svithunlinjen A/S (Sigval Bergesen), Stavanger. 1.707 brt. Bygget 1904 av Wood, Skinner & Co., Bill Quay, Newcastle, England.

 

Kilde: Diderik Brochmann: Med Norsk Skib I Verdenskrigen.
Skipsforlis 1917, Starke.
Tilrettelagt av Per Sundfær.
Sist oppdatert 19/11-2011 (PS)