1917

D/s Ragna var solgt fra Grimstad til Haugesund og assurert for 1,6 million på vei til Rouen med 2333 ton kul fra Barry. Kl. 2 nat til 24de december kom eksplosionen, og skibet sank utenfor Havre. Alle mand kom vel i båtene og blev optat av eskorten.
________________________________________________

1917

1ste juledags morgen blev d/s Nordpol av Oslo torpedert uten varsel og sank i Middelhavet. Mandskapet kom samme dags aften ind til Algier i sine båter. Skibet var assurert for 2,25 millioner på vei til Bona med kul og stykgods fra Newport.
________________________________________________

1917

2den juledags ettermiddag blev d/s Skaala av Bergen torpedert ved Prawle Point og sank i Kanalen med 2den maskinist. De øvrige blev snart efter reddet av en britisk jager. Skibet var bygget hjemme 1906 og gjorde sin siste reise fra Port Talbot med kul som skulde til Rouen.

Mine tilføyelser om skipene.

RAGNA: A/S Baltic (N. Røgenæs), Haugesund. 1.747 brt. Bygget 1892 av Wood, Skinner & Co., Bill Quay, Newcastle, England.
NORDPOL: A/S Doris (H. C. Gørrissen), Kristiania. 2.055 brt. Bygget 1903 av Constuctora Navale Espanola, Cadiz, Spania.
SKAALA: A/S D/S Skaala (Adolph Halvorsen), Bergen. 1.129 brt. Bygget 1906 av Bergens Mekaniske Verksted, Bergen.


Kilde: Diderik Brochmann: Med Norsk Skib I Verdenskrigen.
Skipsforlis 1917, Starke.
Tilrettelagt av Per Sundfær.
Sist oppdatert 13/12-2011 (PS)