1917

D/s Tiro av Sandefjord skulde samme vei — og gik samme vei, idet skibet blev torpedert uten varsel lørdag morgen 29de december ved Lizard og sank i Kanalen med 8 mand. 4 timer senere blev de overlevende reddet av en amerikaner. «Tiro» var forsikret for kr. 1.650.000. Kullene var fra Barry.
________________________________________________

1917

D/s Vigrid av Bergen var assurert for kr. 2.621.000 og skulde likeledes til Rouen med kul fra Barry, men blev likeledes torpedert uten varsel og sank likeledes i Kanalen ved Lizard. 6 mand fulgte med tilbunds. Mens de overlevende lå der i vandet og kjæmpet for livet, dukket tyskerne op og vilde vite hvilket skib de netop hadde sænket, men foretok sig ikke andet overfor de skibbrudne som litt senere blev reddet av et britisk vaktskib, nytårsaften 1917.
________________________________________________

1918

Torsdag 3dje januar 1918 kom d/s Asborg av Kristiansand, assurert for kr. 2.789.000, ned gjennem Kanalen på vei til Livorno med 2880 ton kul og 450 ton jernvarer fra Newcastle. Kl. 4 om morgenen smaldt torpedoen i siden og 35 minutter senere sank skibet ved St. Catherine Point, hvor mandskapet uhindret rodde iland.

Mine tilføyelser om skipene.

TIRO: D/S A/S Gonvik (Christensen & Paulsen), Sandefjord. 1.442 brt. Bygget 1910 av Sunderland Shipbuilding Co. Ltd., South Dock, Sunderland, England.
VIGRID: Joh. Waage, Bergen. 1.617 brt. Bygget 1917 av Bergens Mekaniske Verksted, Bergen.
ASBORG: A/S To (Thv. B. Heistein & Sønner), Kristiansand. 2.750 brt. Bygget 1896 av Short Bros., Pallion, Sunderland, England.


Kilde: Diderik Brochmann: Med Norsk Skib I Verdenskrigen.
Skipsforlis 1917, Starke.
Tilrettelagt av Per Sundfær.
Sist oppdatert 13/12-2011 (PS)