1917

D/s Egda av Bergen var forsikret for kr. 2.380.000 på vei fra Bergen til Barry i ballast og blev torpedert tirsdag morgen 7de januar ved Tuskar. Skibet sank så hurtig i St. Georges kanal at de fleste måtte hoppe ret på sjøen, hvor de blev optat i båtene undtagen stuerten, som druknet. Den ene livbåt blev berget av en rumænsk tramp og den anden av en britisk. Ubåten viste sig ikke.
________________________________________________

1917

D/s Ulla av Bergen skulde fra Rouen til Barry i ballast, men sank torsdag morgen 9de januar i Bristolkanalen efter en uventet eksplosion, enten denne nu skyldtes torpedo eller mine. Efter 1 ½ time i båtene blev mandskapet optat av et britisk patruljeskib og landsat i Falmouth.
________________________________________________

1918

Mandag 21de januar gik d/s Molina av Haugesund i ballast fra Havre i konvoy på vei til Swansea, men blev nat til 22de torpedert uten varsel ved St. Catherine. Mandskapet blev berget av engelskmændene. Skibet var bygget 1905 i Oslo og assurert for 1,2 million.

Mine tilføyelser om skipene.

EGDA: J. Ludwig Mowinckel et. al., Bergen. 2.527 brt. Bygget 1897 av A. Rodger & Co., Port Glasgow, Scotland.
UL(L)A: D/S A/S Ula (D. Tharaldsen & Co.), Bergen. 839 brt. Bygget 1898 av R. Craggs & Sons, Middlesbrough, England.
MOLINA: J. Ringens Rederi-A/S (J. Ringen A/S), Haugesund. 1.122 brt.
Bygget 1905 av Nylands Verksted, Kristiania.


Kilde: Diderik Brochmann: Med Norsk Skib I Verdenskrigen.
Skipsforlis 1917 & 1918, Starke.
Tilrettelagt av Per Sundfær.
Sist oppdatert 13/12-2011 (PS)