1918

D/s Carolus, bygget 1900 i Bergen, var solgt til Oslo og skulde til Rouen med 1460 ton kul fra Barry, men blev torpedert søndag eftermiddag 27de januar ved Dodman Point og sank ti minutter senere i Kanalen. Mandskapet rodde tillands.
________________________________________________

1918

Torsdag morgen 7de februar blev Thor Thoresens d/s Vestfos utsat for et torpedoangrep i Kanalen på vei hjem med kul fra Swansea. Ombord hadde man dog opdaget periskopet, lagt roret over og gik klar torpedoen som passerte kloss under akterenden. Skibet kom vel hjem med last og folk.
________________________________________________

1918

Samme torsdag sprængtes d/s Elfi av Oslo om eftermiddagen utenfor Sunderland på vei til Rouen med 1600 ton kul fra Tyne og sank straks i Nordsjøen med 6 mand. De 10 overlevende blev 20 minutter senere optat av en britisk patruljebåt. «Elfi» var assurert for 1,9 million.

Mine tilføyelser om skipene.

CAROLUS: D/S A/S Carolus (Jacob M. H. Lindvig), Kristiania. 1.041 brt. Bygget 1900 av Laxevaags Maskin- & Jernskibsbyggeri, Bergen.
VESTFOS: A/S Manchester (Th. Thoresen jr.), Kristiania. 1.388 brt. Bygget 1909 av Tyne Nylands Verksted, Kristiania.
ELFI: A/S Thor O. Dannevigs D/S (Thor O. Dannevig & Co., Borre), Kristiania. 1.128 brt. Bygget 1908 av Rotterdamsche Droogdock Maats., Rotterdam, Nederland.


Kilde: Diderik Brochmann: Med Norsk Skib I Verdenskrigen.
Skipsforlis 1918, Starke.
Tilrettelagt av Per Sundfær.
Sist oppdatert 13/12-2011 (PS)