1918

Samme tirsdags morgen sprængtes også d/s Pytheas av Kristiansand, assurert for 1½ million på vei fra Genova til New Orleans i ballast, og sank i Middelhavet med 2 mand. Det øvrige mandskap blev berget av en britisk patruljebåt.
________________________________________________

1918

D/s Havna av Oslo var bygget 1908 i Bergen og gjorde sin siste reis med jernmalm fra Sevilla. Tyskerne i Irskesjøen lot atter høre fra sig. Fredag kveld 2den mars blev «Havna» pludselig torpedert og sank ved Tuskar. Ubåten dukket nu op blandt menneskene som kjæmpet for livet på vrakrestene, men foretok sig intet overfor dem. Endel samlet sig etterhånden på en redningsflåte, hvor mange bukket under av kulde, tørst og sult, for alt tilbehør på flåten var gat tapt. Efter 50 timers lidelser blev de overlevende reddet av en britisk jager og bragt til hospital i Queenstown. Men da var 11 mand døde.
________________________________________________

1918

D/s Tusnastabb av Kristiansund var bygget 1916 i Fredrikstad og forsikret for kr. 1 444 000 på vei fra Rouen til Sunderland i ballast. Tirsdag morgen 5te mars såes to andre skib at bli torpedert, mellem Sunk og Shipwash. Skipperen slog sakte fart og lot frivakten purre. Mandskapet stod klar med liner til at redde de som lå i vandet, da turen kom til dem selv, og skibet sank under dem efter en eksplosjon. De kom sig dog i båtene og blev samme dag reddet av engelskmændene.

Mine tilføyelser om skipene.

PYTHEAS: D/S A/S Pytheas (O. A. T. Skjelbred), Kristiansand. 2.670 brt. Bygget 1895 av Richardson, Duck & Co., Thornaby, Stockton, England.
HAVNA: A/S Havna (Jac. M. H. Lindvig), Kristiania. 1.150 brt.
Bygget 1908 av Bergens Mekaniske Verksted, Bergen.
TUSNASTABB: Kristiansunds Dampskibsrederi A/S (H. Schnitler), Kristiansund. 1.136 brt. Bygget 1916 av Fredriksstad Mekaniske Verksted, Fredrikstad.


Kilde: Diderik Brochmann: Med Norsk Skib I Verdenskrigen.
Skipsforlis 1918, Starke.
Tilrettelagt av Per Sundfær.
Sist oppdatert 13/12-2011 (PS)