1918

D/s Adine av Oslo var forsikret for over to millioner i ballast fra Rouen til Tyne, blev torpedert uten varsel onsdag morgen 13de mars og sank straks i Nordsjøen. Derefter viste ubåten sig for båtene med forlangende om skibets papirer. Senere blev mandskapet berget og landsat av et britisk patruljeskib.
________________________________________________

1918

D/s Stabil var bygget av træ i Rosendal 1898 og nylig solgt fra Stavanger til Oslo. Lørdag morgen 30te mars 1918 sprængtes skibet utenfor Longships og sank straks i Bristolkanalen med kullasten fra Glasgow og 10 mand. De to overlevende blev reddet av en tråler.
________________________________________________

1918

Thor Thoresens d/s Vafos, bygget 1906 i Fredriksstad og assurert for kr. 1 340 000, skulde hjem med stykgods fra Hull og hadde samme lørdag morgen ikke langt igjen til Marsteinen, da smeldet kom i kjelerummet med fryktelig resultat. Frivakten turde nemlig ikke gå forut, men opholdt sig på ristene ret over stedet hvor hoved-damprøret sprang. 4 mand døde, og 4 andre blev såret, men blev sammen med de øvrige overlevende reddet av eskorten.

Mine tilføyelser om skipene.

ADINE: D/S A/S Lloyd I (Louis Poulsen & Co.), Kristiania. 2.235 brt. Bygget 1890 av John Priestman & Co., Southwick, Sunderland, England.
STABIL: Skibs-A/S Loddings Rederi (Trygve Lodding), Kristiania. 538 brt. Bygget 1899 av Knut Skaaluren, Rosendal.
VAFOS: A/S Manchester (Thor Thoresen jr.), Kristiania. 1.322 brt. Bygget 1916 av Fredriksstad Mekaniske Verksted, Fredrikstad.


Kilde: Diderik Brochmann: Med Norsk Skib I Verdenskrigen.
Skipsforlis 1918, Starke.
Tilrettelagt av Per Sundfær.
Sist oppdatert 13/12-2011 (PS)