1918

D/s Vasconia var solgt fra Bergen til Oslo og stod den norske krigsforsikring i 2,2 millioner. Skipperen var fra Drammen, styrmanden fra Finland og 1ste maskinist fra Italia, likesom supercargoen og de fleste andre med dette sjeldne skib som skulde til Calcutta med stykgods og 44 passagerer fra Napoli, men sprængtes og sank i Middelhavet utenfor Alexandria tirsdag em. 9de april. 7 døde.
________________________________________________

1918

D/s Sif var solgt fra Oslo til Bergen og skulde til Gibraltar med kul fra Tyne, men stansedes av en eksplosion fredag fm. 20de april utenfor Falmouth. Mandskapet gik i båtene, men engelskmændene kom ut med taugbåter og trak skibet på grund før det sank.
________________________________________________

1918

Spanskelinjens d/s Sevilla var assurert for 1,2 million på vei hjem med vin og frukt fra Cadiz og blev torpedert uten varsel i Kanalen torsdag middag 25de april. Donkeymanden faldt paa sin post, men det øvrige mandskap og 8 krigsforliste fra «Siljestad» kom sig i båtene og blev 20 minutter senere optat av et britisk patruljeskib, netop som «Sevilla» sank ved Barry Head.

Mine tilføyelser om skipene.

VASCONIA: A/S D/S Vasconia (Odd Berg), Kristiania. 3.052 brt. Bygget 1899 av Russell & Co., Port Glasgow, Scotland.
SIF: A/S D/S Sif (A/S Jacob R. Olsen), Bergen. 3.029 brt. Bygget 1902 av Ropner & Co., Stockton, England.
SEVILLA: D/S A/S Otto Thoresens Linje (Otto Thoresen), Kristiania. 1.318 brt. Bygget 1916 av Wood, Skinner & Co. Ltd., Bill Quay, Newcastle, England.


Kilde: Diderik Brochmann: Med Norsk Skib I Verdenskrigen.
Skipsforlis 1918, Starke.
Tilrettelagt av Per Sundfær.
Sist oppdatert 13/12-2011 (PS)