1918

D/s Rimfakse av Bergen var bygget hjemme 1909, forsikret for kr. 1 271 000 og blev torpedert søndag morgen 28de april i Bristolkanalen på vei til Cardiff med malm fra Bilbao. Først støtte en torpedo i skutesiden uten at springe. Da gik karene i båtene. Så kom en torpedo til som ikke traf skibet men eksploderte inde på stranden. Den tredje torpedo ramte og sprang, hvorefter «Rimfakse» på et halvt minut sank ved Hartland Point. Mandskapet blev berget av britene.
________________________________________________

1918

Næste dag gik det likedan med Fearnley & Egers d/s Frogner, bygget hjemme 1907 og assurert for kr. 1 653000 underveis fra St. Malo til Newport i ballast. Kl. 6 om kvelden ramte torpedoen, og skibet sank på 4 minutter ved Portland Bill. Mandskapet gik i båtene og avslog bergning hos «Gjertrud» av Haugesund for ikke at bli torpedert en gang til. Det blev senere optat av britiske trålere.
________________________________________________

1918

D/s Erich Lea av Bergen var forsikret for kr. 1 756 000 på vei til Rouen med kullast fra Tyne og blev nat til fredag 10de mai torpedert uten varsel utenfor Whitby, hvor det sank i Nordsjøen. Mandskapet blev optat av en engelsk fisker.

Mine tilføyelser om skipene.

RIMFAX(KS)E: A/S D/S Rimfaxe (Albert Schelderup), Bergen. 1.119 brt. Bygget 1909 av Laxevaag Maskin- & Jernskibsbyggeri, Bergen.
FROGNER: D/S A/S Aker (Fearnley & Eger), Kristiania. 1.475 brt. Bygget 1907 av Nylands Verksted, Kristiania.
ERICH LEA: Bergen Lloyd A/R (Bjørnstad & Bræknus), Bergen. 1.630 brt. Bygget 1904 av R. Duncan & Co. Ltd., Port Glasgow, Scotland.


Kilde: Diderik Brochmann: Med Norsk Skib I Verdenskrigen.
Skipsforlis 1918, Starke.
Tilrettelagt av Per Sundfær.
Sist oppdatert 16/12-2011 (PS)