1918

Spanskelinjens d/s San Andres var assurert for 1,4 million på vei hjem med stykgods fra Spania, men blev torpedert lørdag kveld 11te mai, og sank så hurtig i Bristolkanalen, at 7 mand maatte hoppe ret på sjøen, hvor de blev berget av sine kamerater i båtene. 3dje maskinist faldt på sin post, og en fyrbøter som sprang ned for at hente et eller andet kom aldrig op igjen. De øvrige blev optat av en britisk tråler.
________________________________________________

1918

D/s Mefjord var bygget 1914 i Oslo, nylig solgt fra Sandefjord til Skien og forsikret for 1,3 million på vei til Rouen med kullast fra Newport. Torsdag middag 23de mai sprængtes hele forskibet utenfor Newquay i Bristolkanalen. Den ene livbåten kom ind til Newquay og den anden til Padstow med alle mand ilive.
________________________________________________

1918

D/s Saphir av Haugesund var bygget 1901 i Laxevaag og assurert for 1,4 million på vei til Bayonne med kullast fra Barry. Lørdag morgen 25de mai kom smeldet midtskibs, hvoretter skibet sank i Bristolkanalen ved Trevose Head. Mandskapet blev tat op fra sjøen av tililende fiskere som bragte det ind til Padstow.

Mine tilføyelser om skipene.

SAN ANDRES: D/S A/S Otto Thoresens Linje (Otto Thoresen), Kristiania. 1.656 brt. Bygget 1911 av Wood, Skinner & Co. Ltd., Bill Quay, Newcastle, England.
MEFJORD: D/S A/S Bois (Harald Hansen), Skien. 720 brt. Bygget 1914 av Akers Verksted, Kristiania.
SAPHIR: Erich Lindøe et. al., Bergen. 1.406 brt. Bygget 1904 av Laxevaag Maskin- & Jernskibsbyggeri, Bergen.


Kilde: Diderik Brochmann: Med Norsk Skib I Verdenskrigen.
Skipsforlis 1918, Starke.
Tilrettelagt av Per Sundfær.
Sist oppdatert 16/12-2011 (PS)