1918

Bark Mountain Laurel av Tvedestrand skulde til Island med kullast fra Barrow. Lørdag kveld 22de juni gik barken baut nordenom Irland. Alle 12 mand var samlet på popen og skipperen stod selv ved roret, da eksplosionen kom midtskibs. De 11 sprang straks forover til livbåten. Den 12te var en spansk matros som sprang ret akterover på sjøen. Da han kom op igjen, var barken og hans skibskamerater borte, men redningsflåten fløt op. På den sat han i 9 timer og blev søndag morgen reddet av en britisk tråler.
________________________________________________

1918

Bark Mentor var bygget 1880 i Grimstad og nettop solgt fra Moss til Oslo. Barken slap næsten frem til West Hartlepool med sin propslast fra Svelvik, men blev torsdag aften 4de juli torpedert uten varsel så hele akterenden røk av. Skipperen dræptes, en anden mand blev hårdt såret, men landet med sine kamerater i Middlesbro.
________________________________________________

1918

D/s Stalheim av Oslo var bygget 1912 i Fredrikstad. Søndag kveld 7de juli blev skibet torpedert i akterrummet på Riposto havn, hvor det lastet vinfustager. Akterskibet sank på bunden, mens forskibet fløt. Italienerne kom tilhjelp og bragte skibet til Messina.

Mine tilføyelser om skipene.

MOUNTAIN LAUREL: Kverndahl & Co., Tvedestrand. 705 brt. Bygget 1865 av R. Williamson & Son, Harrington, England.
MENTOR: A/S Mentor (Jacobsen & Waalman A/S), Kristiania.
539 brt. Bygget 1880 av Ole Ribe, Grimstad.
STALHEIM: A/S Standard (J. B. Stang), Kristiania.
1.469 brt. Bygget 1912 av Fredriksstad Mekaniske Verksted, Fredrikstad.


Kilde: Diderik Brochmann: Med Norsk Skib I Verdenskrigen.
Skipsforlis 1918, Starke.
Tilrettelagt av Per Sundfær.
Sist oppdatert 16/12-2011 (PS)