1918

Søndenfjeldskes d/s Kong Guttorm var bygget hjemme 1901. På vei fra Caen til Swansea i ballast smaldt det midtskibs torsdag em. 11te juli, hvorpå skibet straks sank i Kanalen med 11 mand. 4 som hadde været forut under bakken på frivakt blev kort efter reddet av en britisk patruljebåt.
________________________________________________

1918

Nat til fredag 26de juli 1918 lå motorslup Mary av Mandal på torskefiske i Nordsjøen, 7 kvm. NV av Hanstholmen, da der kom en eksplosjon som antagelig må skyldes mine. Smeldet hørtes av andre fiskere rundt om, men ikke av de to som blev reddet fra «Mary», mens to som var tilkøis druknet i skroget.
________________________________________________

1918

D/s Hundvaagø av Bergen var bygget hjemme 1915 og assurert for 2 ½ million på vei fra Bordeaux til Cardiff i ballast. Søndag morgen 4de august blev skibet uten varsel torpedert ved Ile de Croix, så hele akterenden forsvandt i Spanskebukten. To blev borte og to andre såret, men sammen med de øvrige optat av et amerikansk skib og bragt på det amerikanske hospital i Brest.

Mine tilføyelser om skipene.

KONG GUTTORM: A/S D/S Det Søndenfjelds-Norske Dampskibsselskab, Kristiania. 731 brt. Bygget 1901 av Nylands Verksted, Kristiania.
MARY: Th. Olsen & Albert Robertsen, Mandal. 22 brt. Bygget 1917 i Mandal.
HUNDVAAGØ: A/S D/S Hundvaagø (Henrik Østervold), Bergen. 1.901 brt. Bygget 1915 av Bergens Mekaniske Verksted, Bergen.


Kilde: Diderik Brochmann: Med Norsk Skib I Verdenskrigen.
Skipsforlis 1918, Starke.
Tilrettelagt av Per Sundfær.
Sist oppdatert 16/12-2011 (PS)