1918

Bergenskes d/s Taurus var assurert for kr. 1 257 000 på vei til Tyne i ballast og blev torpedert utenfor Scarborough søndag fm. 8de september. 6 mand gik med tilbunds. De overlevende blev ti minutter senere berget av en britisk tråler.
________________________________________________

1918

Tre nordmænd slap levende tillands fra d/s Gjertrud av Haugesund som blev torpedert uten varsel tirsdag aften 1ste oktober på vei til St. Malo med kullast fra Newport og sank i Kanalen ved Lizard med 11 mand. De overlevende samledes efterhvert på flåten og blev 3 timer senere reddet av en britisk skonnert.
________________________________________________

1918

D/s Atlantis av Oslo var bygget 1906 hjemme, assurert for kr. 1 280 000, og skulde til Havre med 1450 ton kul fra Barry, men blev nat til torsdag 3dje oktober torpedert ved Lizard og sank i Kanalen, hvorved 2 mand omkom. De øvrige blev 6 timer senere berget av engelskmændene.

Mine tilføyelser om skipene.

TAURUS: A/S Det Bergenske Dampskibsselskab, Bergen. 1.239 brt. Bygget 1902 av Campbelltown Shipbuilding Co., Campbelltown, Scotland.
GJERTRUD: A/S D/S Hiram (N. Mjelde), Haugesund. 593 brt. Bygget 1900 av W. Dobson & Co., Walker-on-Tyne, Newcastle, England.
ATLANTIS: A/S D/S Trefil (C. H. Engelhart), Kristiania.
1.171 brt. Bygget1906 av Nylands Verksted, Kristiania.


Kilde: Diderik Brochmann: Med Norsk Skib I Verdenskrigen.
Skipsforlis 1918, Starke.
Tilrettelagt av Per Sundfær.
Sist oppdatert 19/12-2011 (PS)