1914

Den norske krigsforsikring har betalt tyske opbringelser av norske skib med 8,15 millioner og britiske med 6,17 millioner, hvilket viser, at vi var nøitrale og tok de frakter som var at få.
__________________________________________________

1915

21de april 1915 blev Fred. Olsens d/s Brilliant underveis med trælast kapret og bragt til Hamburg. Der kom aldrig mere norsk flag på dette skib, bygget 1903 ved Nyland. Heller ikke på d/s Sigurd Hund av Harstad, bygget 1900 i Kristiansand, som 26de juni bragtes til Cuxhaven. 28de juli blev Fred. Olsens gamle rutebåt Anvers bragt til Hamburg og prisedømt. 11te september kapredes d/s Randulf Hansen av Arendal, bygget 1906 i Fevig.
__________________________________________________

1916

Vi fortsatte dog hele tiden at sende varer til Tyskland så meget vi bare kunde, og 18de mars 1916 blev Søndenfjeldskes d/s Kong Inge kapret av engelskmændene og bragt til Leith. D/s Feie skulde til Oslo med koks, men blev bragt til Hinden som tysk prise 6te mai. D/s Haarfagre av Skien skulde til West Hartlepool, men blev istedet av tyskerne bragt til Borkum 29de september. D/s Fritzøe av Larvik skulde med trælast til London, men kom 21de oktober til Emden under tysk flag, likesom d/s Fjeldli (tidligere «Munk») der havnet i Swinemunde den næste dag.

Mine tilføyelser om skipene.

BRILLIANT: A/S Bonheur (Fred. Olsen & Co.), Kristiania. 1.394 brt. Bygget 1903 av Nylands Verksted, Kristiania.
SIGURD HUND: A/S Tore Hund (H. L. Andreassen), Harstad. 454 brt. Bygget 1900 av Hølens Skibsverft, Kristiansand.
ANVERS: A/S Ganger Rolf (Fred. Olsen), Kristiania. 892 brt. Bygget 1883 av Pearce Bros., Dundee, Scotland.
RANDULF HANSEN: Rederi-A/S Damp (Arth. H. Mathiesen), Kristiania. 1.185 brt. Bygget 1906 av Fevigs Jernskibsbyggeri, Fevig.
KONG INGE: Det Søndenfjelds Norske Dampskibsselskab, Kristiania. 777 brt. Bygget 1909 av Nylands Verksted, Kristiania.
FEIE: D/S A/S Aktiv (Johan Rudolf Troye), Bergen.
397 brt. Bygget 1916 av Johs. Berg, Delfzijl, Nederland.
HAARFAGRE: A/S Haarfagre (O. H. & H. H. Holta), Skien. 566 brt. Bygget 1906 av Lödöse Varfs A/B, Gamla Lödöse, Sverige.
FRITZØE: Skibs-A/S Fritzøe (Bugge & Olsen), Larvik. 639 brt. Bygget 1909 av Thorskogs Mekaniska Verkstads, Lødøse, Sverige.
FJELDLI: A/S D/S Fjeldli (Ellingsen & Johannessen), Bergen. 979 brt. Bygget 1888 av W. Doxford & Sons, Pallion, Sunderland, England.

                                                         
Kilde: Diderik Brochmann: Med Norsk Skib I Verdenskrigen.
Starke.
Tilrettelagt av Per Sundfær.
Sist oppdatert 31/05-2012 (PS)