1917

D/s Donstad av Arendal var bygget 1907 i Porsgrund. Tirsdag 23de januar 1917 blev skibet på vei til Caen med malm fra Pomaron kapret av tyskere, som tok kommandoen, men vilde at det norske flag fremdeles skulde være oppe. Samme dag blev et britisk skib sænket og mandskapet sendt ombord i «Donstad», men om kvelden atter overført til et spansk dampskib med undtagelse av skipperen. Ubåten fandt nu foreløbig ikke flere at sænke, hvorfor den tok alle ombord til sig og sænket «Donstad» med bomber, lørdag 27de januar. Men straks efter kom d/s Fulton av Bergen, bygget hjemme 1897, nordover med malm fra Huelva. Nu blev mandskapet fra «Donstad» og den engelske skipper sat med prisemandskap ombord i «Fulton», som kl. 1 om natten landsatte alle mand i Concurbion. Tyskerne gik tilsjøs med «Fulton» som formentlig blev sænket. Vi har ialfald sluppet at se skibet igjen under tysk flag siden.
__________________________________________________

1917

Efterat ubåten 3dje mars 1917 hadde torpedert d/s «Gurre» uten varsel, hvilket kostet 20 mennesker livet, gik den først hen og kapret d/s Livingstone av Bergen, førend den reddet de 3 overlevende. «Livingstone» var bygget 1905 i Stavanger og skulde til Frankrike med nitrat fra Skien, men kom istedet til Cuxhaven under tysk flag.
__________________________________________________

1917

Fred. Olsens d/s Norden var bygget hjemme 1905 og gjorde sin siste tur i ruten fra Rotterdam med en last som især bestod av løk til Oslo. Men løk til Norge måtte være krigskontrabande, for skibet blev opbragt av Tysklands marine 31te mars og prisedømt.
__________________________________________________

1917

Bark Royal av Porsgrund var bygget 1881 i Arendal. På vei til England med trælast fra Langesund blev barken onsdag 25de april 1917 kapret og bragt ind til Cuxhaven. Samme dag blev d/s Harald Haarfager, bygget 1884 i Stavanger, kapret i sin rute meliem Frederikshavn og Kristiansand og bragt til Stettin.
__________________________________________________

1917

Denne begivenhet vakte dog ikke på langt nær så stor opmerk-somhet som da d/s Thorunn av Bergen blev kapret 16de mai. Skibet var netop nybygget i Larvik og skulde nordover i kystfart med høi fra Oslo for den norske stat, foreløbig til Beian. Da dette var et helt indenriksk anliggende hadde man ikke været nøie med papirene. Til fører var ansat en ung styrmand uten skippercertifikat. I Langesundsfjorden blev han stanset av en ubåt som satte to be væbnede mand ombord. Og disse førte «Thorunn» til Stettin midt for øinene på to norske torpedobåter, som forgjæves hævdet at skibet ikke var 3 kvartmil av land, da det blev stoppet. Norsk tålmodighet var nu spændt til det ytterste. Og som en utløsning blev der gjort vældig stas av føreren, da han vendte hjem fra Stettin. Bl. a. fik han guldur. Det tør dog være, at de to norske marineofficerer, som var situationens herrer, men hadde ordre til at undgå fiendtligheter, gjennemgik større sindslidelser i den saken.

Mine tilføyelser om skipene.

DONSTAD: D/S A/S Donstad (Joh. S. Andreassen), Arendal. 698 brt. Bygget 1907 av Porsgrund mek. Verksted, Porsgrund.
FULTON: Rasmus F. Olsen m. fl., Bergen. 1.019 brt. Bygget 1899 av Bergens Mekaniske Verksted, Bergen.
LIVINGSTONE: C. Mathiesen m. fl., Bergen. 1.004 brt. Bygget 1906 av Stavanger Støberi & Dok, Stavanger
NORDEN: A/S Ganger Rolf (Fred. Olsen), Kristiansand. 776 brt. Bygget 1905 av Nylands Verksted, Kristiania.
HARALD HAARFAGER: A/S Christianssands Dampskibsselskab (N. Rosenkilde), Kristiansand. 499 brt. Bygget 1884 av Stavanger Støberi & Dok, Stavanger .
THORUNN: D/S A/S Thorunn (Sverre Hansen), Bergen. 990 brt. Bygget 1916 av Hølens Verksted A/S, Larvik.

                                                         
Kilde: Diderik Brochmann: Med Norsk Skib I Verdenskrigen.
Starke.
Tilrettelagt av Per Sundfær.
Sist oppdatert 01/06-2012 (PS)