1917

D/s Benguela av Tønsberg var assurert for 4 millioner på vei til Amerika i ballast, men blev kapret i Atlanten 14de juni. Mandskapet blev beholdt ombord og måtte arbeide efter sine nye herrers ordre til 29de juni, da man møtte en spansk tramp og fregat Siraa av Kristiansand, som var underveis til Havre med quebracho fra Buenos Aires. Begge de norske mandskaper blev sendt ombord til spanjeren og så ikke skibene synke. Begge var bygget av jern i 1877.
__________________________________________________

1917

D/s Bygdønæs av Oslo var forsikret for 2,65 millioner på vei til Genova med stål og parafin fra Baltimore og møtte midt i Atlanten en ubåt som sendte prisemandskap ombord og derefter lot «Bygdønæs» tauge sig til 50 kvm. av Porto Santo på Azorene. Der blev mandskapet jaget i båtene fredag 5te oktober 1917 og så ikke mere til hvor det blev av skibet.
__________________________________________________

1917

D/s Johan Mjelde av Tønsberg var assurert for 3,25 millioner på vei til Genova med stykgods fra New York og blev kapret i At­lanten av folk fra en overhændig svær ubåt tirsdag aften 20de november. 70 ton kobber, 200 sækker kaffe, 150 kasser laks, 20 skrivemaskiner, honning og skibets proviant blev etterhånden flyttet over. Nat til torsdag 22de november begyndte man at skyte på d/s Sobral av Oslo, bygget hjemme 1908, som kom nordover med jordnøtter fra Dakar. En av båtene gik istykker, så alle mand måtte gå i den anden. De blev dog sendt ombord igjen for at losse jordnøtter på sjøen, så tyskerne kunde få fat i et parti gummi som lå længer nede i lasten. Så blev «Sobral» sænket efter at alle mand var beordret ombord i «Johan Mjelde», som så under kommando av prisemandskap skulde tauge ubåten til Madeira. Men slæperen brak tre ganger, og kursen blev sat mot Azorene. 35 kvm. av Santa Maria blev begge de norske mandskaper jaget i båtene og skibet sænket med bomber.
__________________________________________________

1918

D/s Norefos av Oslo var bygget hjemme 1914, tilhørte Den Skandinaviske Øst Afrika Linje og var assurert for 2,15 millioner. 1ste december 1917 gik skibet ut fra Mosambique med 2550 ton stykgods av alle slags på vei til Marseille, og 7de januar 1918 hadde det bunkret i Dakar, men blev fredag middag 11te januar kapret straks nordenfor Cabo Verde. Det første ubåten vilde ha var fersk vand, og mens dette blev pumpet over, kom der 14 væbnede mænd ombord. Disse tok kommandoen og forklarte mandskapet, at enhver som var opsætsig blev skutt. To ganger blev der stanset for at flytte over last. Fredag 1ste mars blev mandskapet jaget fraborde og rodde 60 kvm. ind til Dakar.

Mine tilføyelser om skipene.

BENGUELA: A/S Hektor (N. Bugge), Tønsberg. 4.612 brt. Bygget 1897 av Richardson, Duck & Co., Stockton-on-Tees, England.
SIRAA: A/S Christianssand (S. O. Stray & Co.), Kristiansand. 1.938 brt.
Bygget 1887 av Bergens Mekaniske Verksted, Bergen.
BYGDØNÆS: A/S Bygdønes (H. J. Hansen), Kristiania. 2.868 brt. Bygget 1892 av J. Readhead & Sons, South Shields, England.
JOHAN MJELDE: A/S Birk II (Nilsson & Sønner), Tønsberg.
2.049 brt. Bygget 1916 av American Shipbuilding Co., Cleveland, OH, USA.
SOBRAL: A/S Sobral (Lorentzen, Natvig & Co.), Kristiania. 1.075 brt. Bygget 1908 av Nylands Verksted, Kristiania.
NOREFOS: Den Skandinaviske Øst-Afrika Linje A/S (Thor Thoresen jr.), Kristiania. 1.788 brt. Bygget 1914 av Nylands Verksted, Kristiania.

                                                         
Kilde: Diderik Brochmann: Med Norsk Skib I Verdenskrigen.
Forlis 1917 & 1918Starke.
Tilrettelagt av Per Sundfær.
Sist oppdatert 01/06-2012 (PS)