Likesom de øvrige er dette tristeste kapitel bygget på beedigede sjøforklaringer og andre dokumenter. Og dog blir her plass for fantasien, fordi beretningen om de siste rædsler og den tragiske av­slutning mangler. Her skal fortælles om norske skib, hvorfra ikke en levende sjæl kom hjem. Ja, selv de trofaste bedende kvinder har tilsist måttet opgi håbet om at træffe disse kjære, som har vist det samme mot, hvad end deres skjebne blev, som de øvrige der mistet livet dengang.
Da krigen brøt ut var måske «Phyllis» og «Rimac» oven vande. Ingen vet det. Og dersom ikke såmange andre norske skib hadde forsvundet under krigen, hadde der ikke været årsak til at nævne dem her, men nu hører begge med i en fuldstændig beretning. Om begge meddeler Sjøfartskontoret, at de forsvandt i andet halvår av 1914.
_________________________________________________

1914

Bark Phyllis av Larvik forlot Pernambuco 24de juni 1914 på vei til Australia. Skipper og styrmand var fra Larvik, en danske kaldtes andenstyrmand, forøvrig var der 10 finner. Borte blev de alle 13. Her i landet er de ikke spurt senere.
________________________________________________

1914

4/m skonnert Rimac av Kristiansand hadde angivelig to norske styrmænd, men et broget mandskap fra forskjellige kanter. Skonnerten forsvandt underveis fra Reunion til Numea i ballast og er ikke rapportert siden 30te juni 1914.

Mine tilføyelser om skipene.

PHYLLIS: A/S Phyllis (M. Engelstad & E. Gundersen), Larvik. 967 brt. Bygget 1888 av Charles Hill & Sons, Bristol, England.
RIMAC: H. E. Hansen-Tangen et. al., Kristiansand. 946 brt. Bygget 1892 av John Reid & Co. Ltd., Glasgow, Scotland.


Kilde: Diderik Brochmann: Med Norse Skib I Verdenskrigen.
Skipsforlis 1914, Starke.
Tilrettelagt av Per Sundfær.
Sist oppdatert 07/01-2012 (PS)