1915

Motorkutter Lina av Porsgrund drog 28de september på hjemvei med 100 ton cement fra Aalborg, men forsvandt med alle tre mand. Skibet var ikke berettiget til reisen, og rederen blev av politiet idømt en bot på 100 kroner. Han vedtok.
_________________________________________________

1915

Etpar døgn før d/s Sigurd av Haugesund gik ut fra New York med stykgods for Arkangel kom der to angivelig danske fyrbøtere ombord. Da disse ikke kunde slippe iland avseilingsdagen, gjorde de mytteri og bar sig så voldsomt at skibet måtte ankre på floden mens de blev arrestert og erstattet med andre. De frelste sine liv på den måten. For «Sigurd» med 19 mand er ikke rapportert siden 8de oktober 1915.
_________________________________________________

1915

Bark Primus av Grimstad seilte 14de oktober 1915 ut fra Montevideo med 31 tusen sækker byg som var omlastet fra tysk skib «Salatis» og nu skulde til Ipswich, men aldrig kom frem likesålitt som barken eller nogen av dens 17 mand.

Mine tilføyelser om skipene.

LINA: Chr. S. Hansen, Porsgrund. 70 brt. Bygget 1877 i Hull, England.
SIGURD: A/S Skoglands Linje (Th. Skogland), Haugesund. 1.307 brt. Bygget 1891 av Kieler Howaldtswerke, Kiel, Tyskland.
PRIMUS: Skibs-A/S Primus (O. T. Tønnevold), Grimstad. 1.091 brt. Bygget 1891 av Grangemouth Drydock & co., Grangemouth, Scotland.


Kilde: Diderik Brochmann: Med Norsk Skib I Verdenskrigen.
Skipsforlis 1915, Starke.
Tilrettelagt av Per Sundfær.
Sist oppdatert 07/01-2012 (PS)