1916

Søndenfjeldskes gamle Kong Alf var solgt til Aalesund og skulde gå fra Oscarshamn til Nederkalix. 13de oktober så en militærvakt på Hovudskar et skib som pludselig sank med flag i top, dets bundfarve var rødt. Siden drev en livbåt iland med to lik. De blev gjenkjent som hørende til de 14 der var med «Alf». Dette blev da krigs-forlis, med derav følgende hæder og belønning. Alle de før nævnte var «uopklaret», om end senere forståelse har git dem samme rang.
_________________________________________________

1916

D/s Haflide av Aalesund gik 4de november 1916 fra Øyfjord med sild på vei til Wick og forsvandt med 13 mand. Det må fastslåes at de har vist nøiaktig likestort mot, enten naturkræfter eller amunition blev deres bane på reisen.
_________________________________________________

1916

6te november drog fregat Nor av Sandefjord, som en tid hadde været flytende kokeri, ut fra Bordeaux på vei til New York i ballast. Siden er intet hørt fra de 22 mand som var der. «Saken henlægges,» skriver Skibsinspektøren.
_________________________________________________

1916

Skonnert Isafjord av Haugesund skulde hente varer hjem fra Hull. 16de november 1916 gik 6 mand ut med skonnerten i ballast fra Stavanger. De spurtes aldrig mere. Men var de ikke krigshelter? Jo.

Mine tilføyelser om skipene.

KONG ALF: A/S D/S Kong Alf (Johs. Leborg), Ålesund. 801 brt. Bygget 1884 av Akers Mekaniske Verksted, Kristiania.
HAFLIDE: Ludvik Fladmark, Ålesund. 511 brt. Bygget 1892 av W. Annanias Dekke, Bergen.
NOR: A/S Grib (Einar Noer), Sandefjord. 1.708 brt. Bygget 1874 av Charles Connell & Co., Glasgow, Scotland
ISAFJORD: A/S Garpen (Chr.
Baardsen), Haugesund. 183 brt. Bygget 1909 av E. J. Smith & Zoon, Westerbrock, Nederland.


Kilde: Diderik Brochmann: Med Norsk Skib I Verdenskrigen.
Skipsforlis 1916, Starke.
Tilrettelagt av Per Sundfær.
Sist oppdatert 08/01-2012 (PS)