1916

Vesle bark Oryx av Brevik var 60 år og førte bare 8 mand som skulde til Larvik med 436 ton kul fra Tyne. «Vi synker inat 10 mil av Aberdeen. 22de november 1916» stod der på en flaskeseddel fra skipperen til hans hustru. Han nævner intet om lækagen skyldes storm eller torpedo. Og det samme kan det være. Vi har nok torpederinger at græmme os over allikevel. Og de ottes offer til Norges ubevæbnede skibsfart, livet, er ikke ringere om de maske undgik den rikelige amunition i Nordsjøen.
_________________________________________________

1916

Ni nordmænd drog i november ut med den 54-årige bark Athenian av Brevik på vei til West Hartlepool med props fra Fredrikstad. Ingen vet hvor de blev av, men av andre kapitler kan læses hvordan det gik med andre skuter i den traden.
_________________________________________________

1916

Bark Celtic Queen av Sandefjord seilte 28de november 1916 ut fra Liverpool med 900 ton ballast under 11 tusen tomme fat. Ombord var der 21 mand som foretrak South Georgia og hvalfangsten, men neppe kom langt på vei. Ingen vet det.
_________________________________________________

1916

En sjette seiler som forsvandt dengang var bark Aviemore av Sandefjord på vei til Liverpool med 439 standard planker fra Halifax. Rederiet sat igjen med en mandskapsliste på 17 mand, især utlændinger. Men samtidig omkom der vistnok likemange nordmænd med utenlandske skib som der forsvandt utlændinger for os.

Mine tilføyelser om skipene.

ORYX: A/S Oryx (Hans Hansen, Stathelle), Brevik. 281 brt. Bygget 1856 i Dundee, Scotland.
ATHENIAN: A/S Athenian (Hans Hansen, Stathelle), Brevik. 334 brt. Bygget 1862 av George Haswell, Southwick, Sunderland, England.
CELTIC QUEEN: A/S Celtic Queen (Harris Hansen), Sandefjord. 1.830 brt. Bygget 1891 av W. Pickersgill & Sons, Southwick, Sunderland, England.
AVIEMORE: Hvalfangstselskabet Alfa & Beta (Lars Christensen), Sandefjord. 1.109 brt. Bygget 1870 av Hood, Aberdeen, Scotland.


Kilde: Diderik Brochmann: Med Norsk Skib I Verdenskrigen.
Skipsforlis 1916, Starke.
Tilrettelagt av Per Sundfær.
Sist oppdatert 08/01-2012 (PS)