1917

27de februar 1917 var d/s Orion av Bergen indom sit hjemsted med malm fra Narvik på vei til Middelsbro. Siden har ingen set skibet eller dets 19 mand. At der allerede dengang var spioncentral i Bergen er senere påvist.
_________________________________________________

1917

Bark Hermes av Lillesand skulde med oljekaker fra Savannah til Danmark. Her er tidligere fortalt om «Fredriksten» som var ute i samme ærinde, men forsvandt. Det gjorde «Hermes» også, men rederen så i tyske aviser, at barken var rapportert sænket. Antagelig var det den skuten som «Holte» av Larvik så synke utenfor Utsira 2den mars. Med «Hermes» forsvandt 12 mand som ikke er set senere.
_________________________________________________

1917

Den norske legation i Berlin meddeler Utenriksdepartementet, at d/s Edvard Grieg av Bergen blev sænket av en tysk ubåt i Nordsjøen 2den mars 1917. Hvorfor man denne ene gang fandt forgodt at melde sig selv, dersom det ikke var for at fraskrive sig ansvaret for de øvrige forsvundne skib, må politikerne vite. Skibet forsvandt på vei til Skien med soda fra Newcastle og 15 mand.
_________________________________________________

1917

Fearnley & Egers d/s Navarra skulde fra Gøteborg til Nantes og anløp Tyne for kul. 7de mars 1917 så man fra Scilly at skibet lå brændende med en ubåt i nærheten. 11te mars fandtes utenfor Black Head to lik i en livbåt merket Navarra. Således får man av og til et glimt av de forsvundnes skjebne.

Mine tilføyelser om skipene.

ORION: A/S Inger (Jacob Kjøde A/S), Bergen. 1.317 brt. Bygget 1882 av Palmers Shipbuilding & Iron Co. Ltd. Willington Quay, Newcastle, England.
HERMES: A/S Hermes (Emil Knudsen), Lillesand. 785 brt. Bygget 1876 av Brown & Simpson, Dundee, Scotland.
EDVARD GRIEG: A/S D/S Edvard Grieg (Wilhelm Torkildsen), Bergen.
988 brt. Bygget 1903 av Stavanger Støberi & Dok, Stavanger.
NAVARRA: D/S I/S Garonne (Fearnley & Eger), Kristiania. 1.261 brt. Bygget 1907 av William Dobson & Co., Walker-on-Tyne, England.


Kilde: Diderik Brochmann: Med Norsk Skib I Verdenskrigen.
Skipsforlis 1917, Starke.
Tilrettelagt av Per Sundfær.
Sist oppdatert 08/01-2012 (PS)