1917

8de mars gik bark Blanca av Arendal seil fra Stornoway med mais fra Buenos Aires til Aarhus, men kom aldrig frem i det fine veir. Med barken forsvandt der atter 15 mand.
_________________________________________________

1917

«Utenriksdepartementet har den ære å meddele Det Bergenske Dampskibsselskab, at ifølge meddelelse fra Berlin blev d/s «Algol» sænket 10de mars 1917.» Algol gik 8de mars hjemover med kul fra Tyne. Der forsvandt atter 18 mand.
_________________________________________________

1917

Likeledes kom der besked fra Berlin om at d/s Garant av Kragerø var sænket i Nordsjøen på vei fra Oslo til Aberdeen med træ-masse og 14 mand. Så dengang slap de hjemmeværende at vente i den lange uvisshet som var det værste med de som forsvandt.
_________________________________________________

1917

D/s C. Sundt av Bergen var bygget hjemme og assurert for over en million på sin siste reis fra Gøteborg med stykgods til Hull. De 15 mand som var der spurtes aldrig mer. I mai kom telegram fra Utenriksdepartementet at skibet var sænket 25de mars. To tomme livbåter drev senere iland på Norges kyst.

Mine tilføyelser om skipene.

BLANCA: A/S Rundtur (Olaf Christensen), Arendal. 1.581 brt. Bygget 1875 av Scott & Co., Greenock, Scotland.
ALGOL: Det Bergenske Dampskibsselskab, Bergen. 988 brt. Bygget 1896 av J. Scott & Co. Ltd., Kinghorn, Scotland.
GARANT: Rederi-A/S Garant (K. M. Pedersen), Kragerø. 735 brt. Bygget 1904 av Laxevaags Maskin- & Jernskibsbyggeri, Bergen.
C. SUNDT: A/S D/S C. Sundt (William Hansen), Bergen. 1.105 brt. Bygget 1902 av Bergens Mekaniske Verksted, Bergen.


Kilde: Diderik Brochmann: Med Norsk Skib I Verdenskrigen.
Skipsforlis 1917, Starke.
Tilrettelagt av Per Sundfær.
Sist oppdatert 08/01-2012 (PS)