1917

Den tyske admiralstab har overfor det venligsindede Norge erklært sig ute av stand til at fortælle mer om d/s Laly av Oslo end at skibet blev sænket 31te mars. Skibet skulde fra Fredrikstad med trælast til London, hadde 18 mand og var forsikret for 1,3 million.
_________________________________________________

1917

En anden offentliggjørelse fortæller om bark Najade av Oslo, at den blev versenkt 1ste april. Nichts weiter. Barken var underveis med oljekaker fra Galveston til Danmark, da den forsvandt med 21 mand.
_________________________________________________

1917

D/s Admiralen av Bergen gik torsdag 29de mars ut fra Aale-sund på sælfangst i Nordishavet og forsvandt sporløst med 12 mand. Likeså d/s Lunheim av Sandefjord med 13 mand og d/s Ceres I av Tønsberg med 12 mand. Og der var flere.
_________________________________________________

1917

Mandag 2den april gik d/s Arctic og d/s Heim, begge av Aale-sund, likeledes på sælfangst, ut fra hjemstedet og spurtes aldrig mere likesålitt som d/s Hercules 2 som drog ut næste dag. Med dem forsvandt 12, 13 og 14 mand. Påskeaften 1917 så man for siste gang sælfangeren Aslak som hadde forlatt Aalesund 28de mars med 12 mand. Av andre kapitler kan læses hvordan andre fangstskib på den tid blev plyndret og sænket i Nordishavet, ellers hadde det været altfor påfaldende at 7 norske dampskib samtidig forsvandt sporløst med 88 mand. Deres hæder er like stor, hvordan de enkelte mand-skaper end omkom. Alle våget de livet i norsk fangstskib på Ishavet.

Mine tilføyelser om skipene.

LALY: D/S A/S Laly (C. T. Gogstad & Co.), Kristiania. 1.123 brt. Bygget 1894 av Furness, Withy & Co. Ltd., West Hartlepool, England.
ADMIRALEN: P. Th. Sandborg A/S, Ålesund. 79 brt. Bygget 1906 av Knut Skaaluren, Rosendal.
LUNHEIM: A/S Lunheim (Olaf Stokken, Sandefjord), Ålesund. 119 brt. Bygget 1912 av H. Gravdal, Opsanger i Kvennherad.
CERES I: N. O. Lofstad m. fl., Tønsberg. 98 brt. Bygget 1912 i Svendborg, Danmark.
ARCTIC: A/S Skjerva (Michael Knutsen), Ålesund. 104 brt. Bygget 1912 av Knut Skaaluren, Rosendal.
HEIM: A/S Ishavet (M. Knutsen), Ålesund. 109 brt. Bygget 1879 på Aure, Nordmøre.
HERCULES II: A/S Ålesunds Fangst & Fiske Co. (S. Th. Sverre, Kristiania), Ålesund. 146 brt. Bygget 1913 av H. Gravdal, Opsanger i Kvennherad.
ASLAK: Ole Solbjørg, Ålesund. 104 brt. Bygget 1913 av H. Gravdal, Opsanger i Kvennherad.


Kilde: Diderik Brochmann: Med Norsk Skib I Verdenskrigen.
Skipsforlis 1917, Starke.
Tilrettelagt av Per Sundfær.
Sist oppdatert 08/01-2012 (PS)