1920

6 mand forsvandt med m/s Alpha av Trondhjem på vei til Tromsø med kul.
_________________________________________________

1920

4/m bark Skansen I av Kristiansand gik 10de februar 1920 ut fra Newport News med kullast og forsvandt på vei til Aalborg med 27 mand.
_________________________________________________

1920

20de mars 1920 gik m/s Olav av Tromsø hjemover fra Bjørnøya og forsvandt med 35 mand.
_________________________________________________

1920

M/s Alheim av Aalesund gik ut 1ste april og forsvandt med 9 mand.
_________________________________________________

1920

Bark Steinsund av Kristiansand gik 6te april ut fra Bordeaux med 27 mand for at seile til Newport News i ballast, men kom aldrig frem.

Mine tilføyelser om skipene.

AL(PH)FA: A/S Brødrene Hernes, Trondheim. 100 brt. Bygget ? i Larvik.
SKANSEN I: Tvedestrand Rederi A/S (Christianssands Shipping Co. Ltd.), Kristiansand. 2.534 brt. Bygget 1893 av Palmers Co. Ltd., Jarrow, Newcastle, England.
OLAV: Kristoffer Meier Eriksen, Tromsø. 52 brt. Bygget 1906 i Varaldsøy.
ALHEIM: Fredrik Vogt Svendsen & Robert Hagelin, Ålesund. 18 brt. Bygger 1892 av Ivar Barstad, Hareide.
STEINSUND: A/S Christianssand (S. O. Stray & Co.), Kristiansand. 2.635 brt. Bygget 1893 av Barclay, Curle & Co. Ltd., Glasgow, Scotland.


Kilde: Diderik Brochmann: Med Norsk Skib I Verdenskrigen.
Skipsforlis 1920, Starke.
Tilrettelagt av Per Sundfær.
Sist oppdatert 06/02-2012 (PS)