1916

23de mars 1916 blev skipperen på bark Chacma av Kristiansand kaldt ombord i en ubåt. Mens man der holdt på at kikke i papirene kom der tåke. Styrmand August Geijer braste da fuldt og kom vel i havn. Skipperen og hans båtmandskap kom også vel hjem.
__________________________________________________

1916

Søndag morgen 9de april 1916 kom d/s Sjølyst av Haugesund forbi Quessant på vei nordover i ballast. Flagget var oppe på stangen akter, og på hver side stod malet Sjølyst Norge mellem to store rene norske flag. Men der blev skibet beskutt til det sank. Efter at et projektil hadde sprængt hoveddamprøret, hvorved 2den maskinist blev såret, gik man i båtene og blev optat av svensk d/s «Libra».
__________________________________________________

1916

Mandag 6te november 1916 hadde d/s Snefjeld av Bergen stygt veir i Kanalen, på vei til Tyne i ballast. Så kom der to ubåter og skjøt med skarpt. Det ene skud gik tvers gjennem skroget forenom broen. Alle mand gik i båtene, men fik lov til at gå ombord igjen
__________________________________________________

1916

Mandag 13de november forsøkte en ubåt at opbringe d/s Older, som dog slap væk. Krigsforsikringen sees at ha utbetalt «kr. 4500 til tøi og hyre.»
__________________________________________________

1916

D/s City of Mexico var bygget 1905 i Bergen, men hørte hjemme i Tønsberg og var forsikret for 1,75 million på sin siste reis med 2000 ton kul fra Blyth. Hvad enten det kom av navnet eller fordi akterkappen så ut som en montert kanon, trodde vedkommende vist-nok at skibet var engelsk, da det blev beskutt på lang avstand i Kanalen onsdag 22de november. Det fjerde skud ramte popen. Da gik alle mand i båtene og blev en time senere optat av et britisk hospitalskib. Men da var «City of Mexico» længst torpedert

Mine tilføyelser om skipene.

CHACMA: A/S Chacma (K. F. Langfeldt), Kristiansand. 608 brt. Bygget 1868 av W. Pile & Co., Monkwearmouth, Sunderland, England.
SJØLYST: Johan Henrikson, Haugesund. 997 brt. Bygget 1894 av Nylands Verksted, Kristiania.
SNEFJELD
: A/S Snefjeld (Harald G. Martens), Bergen. 1.574 brt. Bygget 1901 av Naamlose Vnts. Scheefv. Jan Smit Cz., Alblasserdam, Nederland.
OLDER: A/S D/S Older (Rederiet Odfjell), Bergen. 2.256 brt. Bygget 1902
av Naamlose Vnts. Scheefv. Jan Smit Cz., Alblasserdam, Nederland.
CITY OF MEXICO: A/S D/S Hovda (Johs.
Bruu), Tønsberg. 1.511 brt. Bygget 1905 av Laxevaag Maskin- & Jernskibsbyggeri, Bergen

                                                         
Kilde: Diderik Brochmann: Med Norsk Skib I Verdenskrigen.
Skipsforlis 1916, Starke.
Tilrettelagt av Per Sundfær.
Sist oppdatert 29/04-2012 (PS)