1917

D/s Solvang av Oslo skulde til Livorno med koks, men møtte onsdag 29de november en ubåt som forlangte at bli tauget til Madeira. Skipperen blev tat ombord til gidsel. Natten til 1ste december brak slæperen for anden gang, og da der var regntykke, forlot «Solvang» sit farlige følge og kom vel frem. Kaptein Gotås kom også vel hjem efter at ha været 9 døgn ombord, hvorunder tre skib blev torpedert på Funchals havn, byen bombardert og norsk d/s «Brask» sænket. «Før sænkningen blev ubåtens temmelig indskrumpede proviantfor-råd rikelig komplettert av tønsbergerens beholdning. Det var os i høi grad kjærkommet,» fortæller hr. Gotås i «Signals» julenummer.
__________________________________________________

1917

D/s Marietta di Giorgio av Bergen var bygget som fruktbåt i Stavanger 1907, men var fredag middag 19de januar 1917 på vei hjem til Norge med salt fra Cadiz, da det begyndte at smelde. Et skud rammet akterenden,, et andet knuste en utsvinget båt. Skipperen rodde nu til ubåten med papirene. Resultatet blev at han fik 3 mand og 4 bomber med sig tilbake, hvorefter mandskapet måtte gå i båtene. Det fik intet med sig, men landet næste dag i England.
__________________________________________________

1917

Onsdag 24de januar blev Nordenfjeldskes d/s Haakon VII i ruten på Newcastle med post og passagerer beskutt i Nordsjøen. Den første granat eksploderte så nær, at splintene anrettet skade ombord. Skipperen slog straks fuld fart akterover. Atter kom en granat, og en mand blev såret i hånden av splinter. Nu gav kaptein Arnet halv fart forover, men slog atter stop, da den tredje granat sprang akterut. Styrmanden rodde nu hen til ubåten og hentet en løitnant og to matroser. Passagerene blev visitert, og gjestene tok med sig 6 av de 20 russere som var med. De øvrige 14 blev anholdt av engelskmændene ved ankomsten til Newcastle.
__________________________________________________

1917

D/s Kolsdal av Kristiansand skulde til Hennebout med rujern fra Middlesbro, men blev lørdag fm. 3dje februar stanset i Kanalen av en ubåt, som lot folk med bomber sætte ombord, hvorpå mandskapet fik ro sin vei. Ubåten heiste nu tysk orlogsflag og avfyrte et snes kanonskud mot skibet. Men så kom to franske patruljebåter som også hadde kanon, hvorpå ubåten forsvandt. Franskmændene reddet skib og mandskap ind til Brest. __________________________________________________

1917

D/s Hans Kinck av Bergen stod i Krigsforsikringen for 2,19 millioner på vei ut fra Rotterdam i ballast. Onsdag morgen 7de februar hørtes ialt 12 kanonskud, projektilene fløi over og rundt skibet på alle kanter. Endelig fik man øie på den skytende, lårte livbåtene og rodde hen imot submarinen som dukket, gik under livbåtene og sendte «Hans Kinck» en torpedo. En halv time senere kom den igjen og skjøt fire fuldtræifere. Atter rodde mandskapet efter tyskeren, som atter forsvandt. Man besluttet da at ro til Nord Hinder fyrskib, hvor man var, indtil alle mand blev hentet tilbake til Rotterdam. Men efter endnu en halvtime kom ubåten igjen og fuldbragte sænkningen med mere kanonade.

Mine tilføyelser om skipene.

SOLVANG: A/S Neptun (B. Hanssen), Kristiania. 3.000 brt. Bygget 1890 av W. Gray & Co., West Hartlepool, England.
MARIETTA DI GIORGIO: C. Mathisen m. fl., Bergen. 623 brt. Bygget 1907 av Stavanger Støberi & Dok, Stavanger.
HAAKON VII
: A/S Ivar An. Christensens Rederi (Ivar An. Christensen), Kristiania. 2.175 brt. Bygget 1907 av Naamlose Vnts. Scheefv. Jan Smit Cz., Alblasserdam, Nederland.
KOLSDAL: Ingvald Bjørnebo’s Rederi A/S (Ingvald Bjørneby), Kristiansand. 690 brt.
Bygget 1909 av Dundee Shipbuilding Co. Ltd., Dundee, Scotland.
HANS KINCK: A/S D/S Hans Kinck (Olaf Ørvig), Bergen.
2.667 brt. Bygget 1906 av Fore River Shipbuilding Co., Quincy, MA, USA

                                                         
Kilde: Diderik Brochmann: Med Norsk Skib I Verdenskrigen.
Skipsforlis 1917, Starke.
Tilrettelagt av Per Sundfær.
Sist oppdatert 11/05-2012 (PS)