1917

D/s Marna av Mandal skulde hjem til Norge med stykgods fra Leith, men blev beskutt, plyndret og sænket i Nordsjøen mandag aften 12te mars. Efter 38 timer i båtene blev mandskapet reddet av skotske fiskere og bragt til Aberdeen.
__________________________________________________

1917

Efter 4 skarpe kanonskud, hvorav et i styrehuset og to gjennem broen, blev d/s Girda av Oslo forlatt av mandskapet og derefter sænket med 5 bomber på den gamle måten, underveis med 2445 ton kul fra Glasgow og forsikret for en million, i Spanskebukten tirsdag em. 13de mars. Næste morgen kom alle mand med båtene ind til La Pallice.
__________________________________________________

1917

Det var merkelig, hvormange der kom levende tillands fra norske skib. D/s Blaamanden av Bergen blev sænket med ustanselig kanonild utenfor Loire. Ubåten skjøt tilsist 3 skud efter livbåtene, som dog ikke blev rammet, men kom ind til Ile de Pillier. «Blaamanden» var bygget 1907 i Oslo og sank 14de mars 1917 med 1333 ton pyrit fra Huelva.
__________________________________________________

1917

D/s Expedit av Stavanger i ballast blev fredag aften 16de mars skutt isænk ved Longstone. Båtene blev 24 og 31 timer senere berget av engelske fiskere.
__________________________________________________

1917

Søndenfjeldskes d/s Kong Inge var bygget hjemme 1910. Der var intet at utrette i ruten på Tyskland, og mandag middag 19de mars stanser skibet utenfor Brest på vei til Marseille med stykgods for at opta et drivende skibsmandskap, da ubåten presenterer sig med 15 skud, hvorav flere træffer, plyndrer og sænker «Kong Inge». Alle mand kom i båtene og blev reddet av en fransk torpedobåt.

Mine tilføyelser om skipene.

MARNA: A/S Marna (H. P. Tallaksen), Mandal. 914 brt. Bygget 1883 av D. Baxter & Co., North Sands, Sunderland, England.
GIRDA: A/S Girda (A. H. Arvesen), Kristiania.
1.824 brt. Bygget 1888 av Palmers Shipbuilding & Iron Co. Ltd., Newcastle, England.
BLAAMANDEN
: A/S D/S Blaamanden (Wilh.
Torkildsen), Bergen. 954 brt. Bygget 1907 av Akers mek. Verksted, Kristiania.
EXPEDIT: D/S Expedit A/S (Sigval Bergesen), Stavanger. 680 brt.
Bygget 1902 av Knut Skaaluren, Rosendal.
KONG INGE: Det Søndenfjelds Norske Dampskibsselskab, Kristiania. 897 brt. Bygget 1910 av Nylands Verksted, Kristiania.

                                                         
Kilde: Diderik Brochmann: Med Norsk Skib I Verdenskrigen.
Skipsforlis 1917, Starke.
Tilrettelagt av Per Sundfær.
Sist oppdatert 13/05-2012 (PS)