1917

Onsdag aften 21de mars blev fregat Svendsholm av Kristiansand, underveis til St. Thomas i ballast, skutt isænk langt ute i Atlanten av en usynlig fiende. Mandskapet gik under ustanselig kanonade i båtene og blev næste aften reddet av en britisk tramp.
__________________________________________________

1917

Torsdag 22de mars, da «Malmanger» blev torpedert og «Hugin» sænket med bomber, blev fem andre norske skib bombardert med granater til de sank. Man hadde aldeles forbløffende god råd på amunition. D/s Susanna av Haugesund slap næsten over til Aberdeen med 3300 kasser sild. Alle mand kom i båtene og blev berget av briter. D/s Egenæs av Stavanger, likeledes med sild fra Haugesund, kom næsten til Peterhead førend kanonaden begyndte. Skipperen kom om kvelden ind til Montrose med 6 mand i den ene båten uten at ha set hverken den anden eller skibet synke. Han hadde bare hørt smeldene igjennem tåken. Der døde 5 mand. Bark Sirius av Oslo sank på vei til Danmark med hvete fra Argentina, mandskapet kom efter et par døgn til Utsira med båtene, men en matros druknet, da den ene kantret. 4/m skonnert Efeu av Skien skulde hjem i ballast, men sank ved Dungeness. Alle mand blev reddet av britiske minefeiere. D/s Attika av Farsund var forsikret for 1,65 million på vei til Florida i ballast. Efter fuldendt bombardement strøk ubåten klos forbi mandskapet i livbåtene uten et ord. Det var også overflødig. 17de-mai-stripene på skutesiden var dødsdom god nok. Næste aften blev styrmandens båt optat av en engelskmand, og lørdag morgen kom skipperen ind til Irland.

Mine tilføyelser om skipene.

SVENDSHOLM: A/S Christiansand (S. O. Stray & Co.), Kristiansand. 1.998 brt. Bygget 1902 av A. Rodger & Co., Port Glasgow, Scotland.
SUSANNA: Trygve Skogland, Haugesund. 442 brt. Bygget 1889 av Grangemouth Dockyard Co., Grangemouth, Scotland.
EGENÆS: A/S Høies Rederi (Claus M. Høie), Stavanger. 399 brt. Bygget 1894 av Kieler Howaldtswerke, Kiel, Tyskland.
SIRIUS: D/S Seilskibsrederiet Sirius (L. Severin Skougaard), Kristiania.
1.053 brt. Bygget 1889 av W. Pickersgill & Sons, Southwick, Sunderland, England.
EFEU: A/S Efeu (H. T. Realfsen), Skien. 569 brt. Bygget 1907 av Casco Shipbuilding Co., Portland, ME, USA.
ATTIKA: D/S A/S Attika (J. Foss), Farsund.
2.306 brt. Bygget 1891 av Sir raylton Dixon & Co., Middlesbrough, England.

                                                         
Kilde: Diderik Brochmann: Med Norsk Skib I Verdenskrigen.
Skipsforlis 1917, Starke.
Tilrettelagt av Per Sundfær.
Sist oppdatert 13/05-2012 (PS)