1917

Bark Snespurven av Bergen kom med parafin fra New York og hadde mandag morgen 2den april bare 25 kvm. igjen til Irland, da barken fik 34 granatskud fra en ubåt og sank. Mandskapet blev efter to døgn i båtene reddet av en britisk fisker. Samme dag blev bark Sagitta av Kristiansand skutt isænk med bomuldsfrøkaker på vei til Danmark. Efter henholdsvis 59 og 61 timers roing kom livbåtene ind til Utsira og Mølstrevaag.
__________________________________________________

1917

D/s Ranvik av Flekkefjord var assurert for 4 millioner på vei fra Buenos Aires med 9500 ton hvete og hadde tirsdag aften 10de april kun 45 kvm. igjen til Ouessant, da kanonaden begyndte. Efter det 4de skud gik man i båtene, men en av disse måtte gjøre den sædvanlige vendereis med bomber. Næste morgen landet alle mand.
__________________________________________________

1917

Onsdag morgen 11te april blev d/s Star av Oslo beskutt og sænket i Nordsjøen, forsikret for over en million. Hvor kommer dere fra? spurte vedkommende. Fra Drammen med stykgods. Nei, dere kommer fra Bergen. Og det var riktig nok, at «Star» hadde været indom Bergen, hvor spionene opererte. Ubåten fortsatte til bark Sylfiden av Arendal, underveis til Flekkefjord med quebracho. Barken stak op sine seil, men blev desuaktet beskutt og sænket. Hvorfor man ikke måtte få quebracho i Flekkefjord, må tyskerne vite. Her reflekteres ikke. Begge mandskapene blev optat av belgisk d/s «Columbier» og bragt til Utsira.

Mine tilføyelser om skipene.

SNESPURVEN: A/S Vestlandske Petroleumscompagnie, Bergen. 1.409 brt. Bygget 1907 av Napier & Miller Ltd., Glasgow, Scotland.
SAGITTA: A/S Christiansand (S. O. Stray & Co.), Kristiansand. 1.981 brt. Bygget 1898 av A. Dubignon, Nantes, Frankrike.
RANVIK: A/S Atlantis (Bernhard Hanssen), Flekkefjord. 5.848 brt. Bygget 1912 av Sir W. G. Armstrong, Whitworth & Co. Ltd., Newcastle, England.
STAR: A/S Standard (J. B. Stang), Kristiania. 818 brt.
Bygget 1907 av Nylands Verksted, Kristiania.
SYLFIDEN: Skibs-A/S Sylfiden (Bertrand Jacobsen), Arendal. 976 brt. Bygget 1877 av A. Stephens & Sons, Glasgow, Scotland.

                                                         
Kilde: Diderik Brochmann: Med Norsk Skib I Verdenskrigen.
Skipsforlis 1917, Starke.
Tilrettelagt av Per Sundfær.
Sist oppdatert 13/05-2012 (PS)