1917

Bark Glenlora av Fredrikstad skulde til Savannah i ballast, men blev fredag aften 13de april sænket med et halvt hundrede granatskud fra en ubåt i overvandsstilling, mens tre andre ubåter lå rolig og så på. Der var nok både av materiel og amunition i Nordsjøen. «Stat» av Aalesund og en britisk torpedobåt vilde næste dag berge mandskapet, men nei, ingen vilde mere vestover. Men så kom Fred. Olsens «Bolette» og bragte de skibbrudne til Bergen.
__________________________________________________

1917

Lørdag morgen 14de april åpnet en ubåt utenfor Marsteinen ild på d/s Fjeldli av Bergen og d/s Rondane av Oslo. Begges mandskaper gik i båtene, og «Fjeldli» blev sænket. Nu skulde «Rondane» få besøk, men så kom en britisk jager. Ubåten fik da travelt med at kalde sine folk tilbake, og dukket så hurtig under, at stuerten fra «Fjeldli» og hans kone som stod på dækket, pludselig befandt sig i det kolde vand. Engelskmanden gav «Rondane» tilbake til skipperen og bragte alle mand fra «Fjeldli» til Lerwick.
__________________________________________________

1917

D/s Avona av Bergen forcerte samme dag sin maskine til det ytterste og undgik derved en skytende ubåt. Krigsforsikringen betalte skaden på maskineriet med kr. 14.500. Desuten fik skipper og mandskap gratialer på tilsammen kr. 5002,50. Skipper og mandskap på d/s Torstein av Bergen fik kr. 5800 for sin konduite næste dag, da skibet flyktet fra ubåten indtil hjelpen kom. Man må jo her i alle disse ulykker huske på, at de allerfleste undslap, således også d/s Svanfos av Oslo som kom med cellulose og likeledes blev beskutt 15de april. Skaden på skibet var kr. 27.200 + kr. 3300 til mandskapet for tøi og hyre.

Mine tilføyelser om skipene.

GLENORA: A/S Glenlora (Andr. Hannestad), Fredrikstad. 805 brt. Bygget 1864 av T. Vernon & Son, Liverpool, England.
FJELDLI: A/S D/S Fjeldli (Ellingsen & Johannessen), Bergen. 954 brt. Bygget 1888 av W. Doxford & Sons, Pallion, Sunderland, England.
RONDANE: D/S Rondane (Erling Lund), Kristiania. 1.194 brt. Bygget 1880 av Richardson, Duck & Co., Stockton-on-Tees, England.
AVONA: Rederiselskabet Avona (Lorentz W. Hansen), Bergen. 2.869 brt. Bygget 1891 av Richardson, Duck & Co., Stockton-on-Tees, England.
TORSTEIN: A/S Inger (Jacob Kjøde A/S), Bergen. 1.169 brt. Bygget 1883 av Palmers Co. Ltd., Jarrow-on-Tyne, England.
SVANFOS: A/S Manchester (Thor Thoresen), Kristiania. 975 brt. Bygget 1905 av Akers mek. Verksted, Kristiania.

                                                         
Kilde: Diderik Brochmann: Med Norsk Skib I Verdenskrigen.
Skipsforlis 1917, Starke.
Tilrettelagt av Per Sundfær.
Sist oppdatert 13/05-2012 (PS)