1917

Søndag morgen 15de april korn Fred. Olsens d/s Paris 100 kvm. vest av Greipingen med trælast fra Fredrikstad. Der blev skibet bombardert, torpedert og sænket. Alle mand kom tillands i egne båter, skjønt den ene kuldseilte. Samme søndagskveld kom Fred. Olsens d/s Borgila 30 kvm. vest av Slotterø med stykgods fra Øst-Norge, da kanonaden begyndte og kaptein Lysdahl med sine folk gik i båtene, som rodde nordover under fortsat kuleregn. Men så kom engelskmanden, og en britisk løitnant overgav snart efter «Borgila» til den norske jager «Draug». Ikke et eneste skud hadde truffet.
__________________________________________________

1917

Samme søndagskveld blev d/s Møhlenpris av Bergen beskutt, plyndret og sænket i Kanalen. Mandskapet blev optat av briter.
__________________________________________________

1917

Bark Polykarp av Porsgrund var bygget 1880 i Grimstad og blev skutt isænk mandag middag 16de april på vei til Oslo med 700 ton kul. Mandskapet blev reddet av en hollandsk fisker. Lørdag morgen 21de blev bark Skjold av Oslo bombardert langt ute i Atlanten på vei fra Amerika med voks og oljer. Mandskapet fik huller i sine klær og lettere sår av splintene som føk omkring. Men alle kom levende i båtene og blev tre timer senere frelst av engelskmænd.
__________________________________________________

1917

Lørdag 21de april blev Fred. Olsens d/s Bruno på hjemvei fra Tyne beskutt fra en ubåt, vendte rundt mot England og satte farten op til det ytterst mulige. Granatene sprang rundt om og ganske nær, indtil en armert britisk tråler kom ut, og ubåten forsvandt. Kaptein Ommundsen blev tildelt et gratiale på kr. 2500 av Krigsforsikringen, som jo blev spart for et større beløp.

Mine tilføyelser om skipene.

PARIS: A/S Ganger (Fred. Olsen & Co.), Kristiania. 1.634 brt. Bygget 1910 av Akers mek. Verksted, Kristiania.
BORGILA: A/S Borgå (Fred. Olsen & Co.), Kristiania. 1.434 brt. Bygget 1910 av Oskarshamn Varv, Oskarshamn, Sverige.
MØHLENPRIS: A/S D/S Møhlenpris (Arth. B. Sars), Bergen. 637 brt. Bygget 1884 av Schiffswerft von Henry Kock, Lübeck, Tyskland.
POLYKARP: A/S Polykarp (Hansen & Hermansen), Porsgrund. 509 brt. Bygget 1880 av J. Børresen, Grimstad.
SKJOLD: A/S Skjold (O. Gotaas), Kristiania. 1.592 brt. Bygget 1891 av Russell & Co., Port Glasgow, Scotland.
BRUNO: A/S Bonheur (Fred Olsen & Co.), Kristiania. 1.130 brt. Bygget 1909 av Fredriksstad mek. Verksted, Fredrikstad.

                                                         
Kilde: Diderik Brochmann: Med Norsk Skib I Verdenskrigen.
Skipsforlis 1917, Starke.
Tilrettelagt av Per Sundfær.
Sist oppdatert 18/05-2012 (PS)