1917

Bark Ville de Dieppe blev skutt isænk i Spanskebukten samme lørdag. Til sin største forundring blev mandskapet om kvelden reddet av en anden ubåt som dukket op, den var dog fransk. 4/m bark Valerie av Stavanger skulde også i ballast til Amerika og blev likeledes beskutt i Spanskebukten. Efter 4 træffere gik mandskapet fraborde og blev optat av et fransk patruljeskib, mens ubåten forsvandt. Franskmanden løp nu bort til en synkende amerikansk skonnert og reddet en mand som var efterlatt ombord. Ingen uten 1ste styrmand og tømmermand vilde følge skipperen ombord igjen i «Valerie», som da blev overlatt til sin skjebne.
__________________________________________________

1917

Dampskibene Godø og Giskø av Aalesund skulde over Nord­sjøen, men blev beskutt, plyndret og sænket søndag 22de april. Øienvidner var mandskapet i båtene fra Theodore Williams av Haugesund, som var sænket samme dag med malm fra Narvik. Assurancen var 3,72 millioner og mandskapet blev optat av norsk d/s «Elsa». «Godø»s folk blev berget av en britisk jager, og alle mand fra «Giskø» landet ved Sulen.
__________________________________________________

1917

Samme søndag blev d/s Blaatind av Aalesund, forsikret for 1,2 million, rammet av 30 skud, førend båtene kom klar av siden ved øen Giglio i Middelhavet. 13 mand blev såret, og to døde av sårene. En britisk tramp reddet de øvrige.

Mine tilføyelser om skipene.

VILLE DE DIEPPE: A/S Union (Jens Pay), Kristiania. 1.254 brt. Bygget 1888 av Oswald, Mordaunt & Co., Southampton, England.
VALERIE: Skibs-A/S Valerie (Ths Berg), Stavanger. 2.139 brt. Bygget 1887 av Russell & Co., Port Glasgow, Scotland.
GODØ: A/S D/S Godø (P. A. Musæus), Ålesund. 870 brt. Bygget 1904 av Laxevaags Maskin- & Jernskibsbyggeri, Bergen.
GISKØ: A/S Giskø (P. A. Musæus), Ålesund. 1.634 brt. Bygget 1880 av W. Gray & Co., West Hartlepool, England.
THEODORE WILLIAMS: A/S Theodore Williams (Jacob Ringen A/S), Haugesund.
3.057 brt. Bygget 1908 av Craig, Taylor & Co. Ltd., Stockton-on-Tees, England.
BLAATIND: A/S Vestland (Johs. Leborg), Ålesund. 1.641 brt. Bygget 1883 av W. Gray & Co., West Hartlepool, England.

                                                         
Kilde: Diderik Brochmann: Med Norsk Skib I Verdenskrigen.
Skipsforlis 1917, Starke.
Tilrettelagt av Per Sundfær.
Sist oppdatert 18/05-2012 (PS)