1917

Mandag morgen 23de april blev fregat Marita av Drammen, underveis til Aarhus med mais fra Argentina, skutt isænk vestenfor St. Kilda. Alle mand blev optat av et britisk krigsskib. Torsdag morgen 26de fik bark Telefon av Oslo, den stolte seiler fra Stavanger, som gammel propsskute et skud gjennem dækslasten ute i Nordsjøen, hvorefter plyndring og sænkning foregik helt program-mæssig. Mandskapet blev optat av hollændere. Samme dag blev bark Kong Oscar II av Kragerø, underveis til Barbados i ballast, beskutt og torpedert av folk som ikke engang gav sig tid til den vanlige forsyning. Mandskapet blev optat av et fransk patruljeskib.
__________________________________________________

1917

Bark Ivrig av Oslo skal også seile ballastet til Amerika, men blir likeledes skutt isænk. Mandskapet kommer i båtene og lander ved Port Patrick tirsdag 1ste mai. Næste dag møter to seilere med trælast fra Amerika granatilden langt ute i Atlanten. Mandskapet fra bark Dione av Fredrikstad blir samme aften optat av norsk bark «Ancenis». Den vældige fregat Vanduara av Tvedestrand er den næste. Karene i livbåtene blir praiet på rent dansk av folk som ikke vil tauge dem nærmere land. «Vi har andet at bestille.» Efter to døgn i båtene møter man engelsk d/s «Zena» og er reddet. Samme onsdag 2den mai blir bark Natuna av Fredrikstad skutt isænk på vei til Danmark med 1762 ton oljekaker fra Savannah. Den ene livbåt kommer ind til Shetland, den anden til Skotland.

Mine tilføyelser om skipene.

MARITA: A/S Bruusgaard (Karl & Sigurd Bruusgaard), Drammen. 1.759 brt. Bygget 1883 av R. Duncan & Co., Port Glasgow, Scotland.
TELEFON: A/S Telefon (Hannevigs Brothers A/S), Kristiania. 764 brt. Bygget 1878 av H. C. Knudsen, Stavanger.
KONG OSCAR II: Heinrich Biørn jr., Kragerø. 840 brt. Bygget 1892 av J. Brandt, Kragerø.
IVRIG: Bulls Seilskibsrederi A/S (Gustav B. Bull), Kristiania. 1.196 brt. Bygget 1891 av Ateliers & Chantiers de la Loire, Nantes, Frankrike.
DIONE: Seilskibs-A/S Dione (Chr. Christensen), Fredrikstad. 791 brt. Bygget 1881 av E. Caalstad, Porsgrund.
VANDUARA: A/S Vanduara (N. A. Lydersen), Tvedestrand. 2.079 brt. Bygget 1882 av C. Connell & Co., Glasgow, Scotland.
NATUNA: Skibs-A/S Glommen (Z. Møller & Hans Aas), Fredrikstad. 1.121 brt. Bygget 1885 av Russell & Co., Port Glasgow, Scotland.

                                                         
Kilde: Diderik Brochmann: Med Norsk Skib I Verdenskrigen.
Skipsforlis 1917, Starke.
Tilrettelagt av Per Sundfær.
Sist oppdatert 19/05-2012 (PS)