1917

D/s Veni av Oslo skulde over Kanalen med kul, og d/s Minerva av Haugesund kom den motsatte vei i ballast. Begge blev beskutt og sænket med bomber ved Portland Bill, torsdag 10de mai. «Veni»s mandskap blev optat av en britisk torpedobåt, «Minerva»s klarte sig tillands i sin eneste gjenværende livbåt.
__________________________________________________

1917

12te mai var d/s Borg av Bergen påvei opover langs Englands kyst i ballast, da skibet blev beskutt av en ubåt. 1ste maskinist tapte tøi da mandskapet gik i båtene. Det gik dog ombord igjen, og Krigsforsikringen betalte maskinisten kr. 135,00.
__________________________________________________

1917

Søndag aften 13de mai blev bark Hudson av Kristiansand som lå og drev i stilla, livlig beskutt med granater. 3 mand var hårdt såret førend man fik båten ut. Skytterne gik ombord og sænket barken med dens farvetræ fra Hayti. De skibbrudne rodde hele natten og kom ind til Frankrike, hvor de sårede blev helbredet.
__________________________________________________

1917

Tirsdag morgen 15de mai var d/s Athos av Oslo kommet 10 kvm. av Raz de Seine med jordnøtter fra Rufisque, da en ubåt begyndte at skyte. Alle mand blev beordret til båtene, men da projektilene fremdeles faldt rundt omkring, fandt skipperen, at man kunde være likeså tryg ombord og satte kurs for land med fuld fart. Av halvt hundrede skud var det bare tre som hadde gjort synderlig skade indenbords. Men franskmændene på land hadde nu fat fat i skyts og begyndte at fyre løs på ubåten, som efter en times kanonade sendte endnu 7 skud efter «Athos» og derpå forsvandt likeså pludselig som den kom. Kaptein Gundersen fik nu en fransk fisker til at lose sig ind til Bertheaume. Der cementerte han skibets værste skrammer, gik ut, slog følge med en konvoy og kom vel frem.
__________________________________________________

1917

D/s Grosholm av Grimstad var assurert for 1,71 million på vei til Amerika i ballast og blev samme tirsdag beskutt og torpedert i Atlanten. Næste dag blev mandskapet i livbåtene optat av en engelsk tramp på vei til Galveston.

Mine tilføyelser om skipene.

VENI: C. H. Engelhart, Kristiania. 654 brt. Bygget 1901 av Akers mek. Verksted, Kristiania.
MINERVA: D/S A/S Minerva (H. M. Wrangell & Co. A/S), Haugesund. 518 brt. Bygget 1864 av AG Vulcan, Stettin, Tyskland.
BORG
: D/S A/S Borg (Thv. Halvorsen), Bergen. 2.128 brt.
Bygget 1888 av J. Blumer & Co., North Dock, Sunderland, England.
HUDSON: A/S Hudson (A. F. Langfeldt), Kristiansand. 817 brt. Bygget 1869 av M. Pearse & Co., Stockton-on-Tees, England.
ATHOS: A/S Romulus (A. O. Lindvig), Kristiania. 1.708 brt. Bygget 1913 av Nylands Verksted, Kristiania.
GROSHOLM: Skibs-A/S Grosholm (Markussen, Jørgensen & Co.), Grimstad.
1.847 brt. Bygget 1914 av Fredriksstad mek. Verksted, Fredrikstad.

                                                         
Kilde: Diderik Brochmann: Med Norsk Skib I Verdenskrigen.
Skipsforlis 1917, Starke.
Tilrettelagt av Per Sundfær.
Sist oppdatert 19/05-2012 (PS)