1917

D/s Kong Haakon av Haugesund kom nordover med malm som tredje skib i ytre kolonne av en konvoy på 9 tramper med to små franske torpedobåter til eskorte. Nat til søndag 24de juni var man endnu ikke kommet forbi Cabo Feret, da en græker i indre kolonne forsvandt med et brak, hvilket naturligvis har påkaldt eskortens opmerksomhet. Straks efter blev «Kong Haakon» beskutt, stanset og gjorde båtene klar. Nu blev dækket, lugarene og båtene overdænget med granater, så 20 forsvarsløse mennesker var skutt i stykker og stumper længe førend skibet sank. Tre nordmænd og en spanjer blev reddet fra sjøen av franskmændene, som takket være sine kanoner fik gå helt i fred.
__________________________________________________

1917

Torsdag 24de juni blev d/s Edith Fische av Bodø på vei til New-port i ballast beskutt ved Start Point. Skibet blev rammet, og mandskapet gik i båtene, men blev kort efter sat ombord igjen av britiske patruljebåter, som hadde bragt ubåten til at forsvinde.
__________________________________________________

1917

Bark Asalia av Kristiansand kom med 16500 fat parafin fra New York og blev møtt med granater langt ut i Atlanten. Så kom skytterne ombord, tok proviant, instrumenter etc. og satte varme på lasten, lørdag aften 30te juni. Tirsdag blev alle mand i båtene reddet av engelskmænd og siden sendt til Liverpool.
__________________________________________________

1917

D/s Ole Lea av Haugesund blev bombardert og forlatt av mand-skapet ved Portland Bill, onsdag morgen 4de juli, på vei til Nantes med kul. 4 timer senere blev mandskapet optat av et britisk patruljeskib og sendt til London.
__________________________________________________

1917

Bark Oxø av Kristiansand kom med farvetræ fra Jamaica og fik 30 granatskud ute i Atlanten, lørdag 7de juli, tilsist en torpedo. Mandskapet hadde imens fåt ut en båt og rodde efter submarinen som forsvandt uten konferanser. Efter 18 timer i sin overfyldte båt blev alle mand reddet av briter og bragt til Scilly.
__________________________________________________

1917

Søndag morgen 8de juli blev det vældige seilskib Asheim av Kristiansand, på vei til Amerika i ballast skutt isænk ute i Atlanten. Tømmermanden druknet mens man gik i båtene. De øvrige blev berget av en britisk jager. Sarnme søndag morgen blev bark Fiorella av Kristiansand, likeledes på vei til Amerika i ballast, sænket ved uavbrutt granatild, 40 kvartmil østenfor Færøerne, hvor mandskapet kom ind næste morgen i sine båter.

Mine tilføyelser om skipene.

KONG HAAKON: H. M. Wrangell & Co. A/S, Haugesund. 2.331 brt. Bygget 1889 av Palmer’s Shipbuilding & Iron Co. Ltd., Jarrow-on-Tyne, England.
EDITH FISCHE: Knut Knutsen OAS, Haugesund.
1.611 brt. Bygget 1913 av Bergens Mekaniske Verksted, Bergen.
ASALIA: Thv. B. Heistein & Sønner A/S, Kristiansand. 1.975 brt. Bygget 1892 av Fairfield Shipbuilding & Co. Ltd., Glasgow, Scotland.
OLE LEA: O. Kvilhaug & Co., Haugesund. 543 brt. Bygget 1880 av Flensburger Schiffbauges., Flensburg, Tyskland.
OXØ: Skibs-A/S Oxø (Ferd. Langfeldt), Kristiansand. 831 brt. Bygget 1876 av London & Glasgow Engineering & Iron Shipbuilding, Glasgow, Scotland.
ASHEIM: Thv. B. Heistein & Sønner A/S, Kristiansand. 2.147 brt. Bygget 1893 av Russell & Co., Port Glasgow, Scotland.
FIORELLA: A/S Fido (Mathias Hansen), Kristiansand. 1.168 brt. Bygget 1891 av Helsingørs Jernskibs- & Maskinbyggeri, Helsingør, Danmark.

                                                         
Kilde: Diderik Brochmann: Med Norsk Skib I Verdenskrigen.
Skipsforlis 1917, Starke.
Tilrettelagt av Per Sundfær.
Sist oppdatert 20/05-2012 (PS)