1917

Ubåtchefen lo, da skipperen på motorskonnert Lai av Oslo bad om at bli tauget nærmere land i livbåten efterat skuten var sænket med granatild midt i Nordsjøen fredag aften 13de juli på vei hjem med kul. Et døgn senere blev mandskapet berget og bragt ind til Ekersund av en svensk fisker.
__________________________________________________

1917

D/s Gyldenpris av Bergen skulde nordover rned spansk malm og var assurert for kr. 2.819.000. Søndag morgen 29de juli begyndte skytingen en kvartmil utenfor Candelaria. Skibet blev truffet og stod i flammer førend mandskapet kom i båtene. En spansk tramp slap uantastet forbi og tok nordmændene med sig til Coruna.
__________________________________________________

1917

D/s Carolvore av Farsund var forsikret for kr. 1.718.000 på vei til Liverpool med frukt fra Valencia og blev skutt isænk utenfor Trafalgar tirsdag morgen 31te juli. Efter det 15de skud begyndte mandskapet at ro tillands.
__________________________________________________

1917

D/s Halldor av Bergen var assurert for kr. 3.488.000 på vei til Civita Vecchia med 4400 ton kul fra Glasgow, og blev bombardert fredag aften 3dje august utenfor Huelva av en stor ubåt som løp op langs siden, såsnart mandskapet hadde gåt i båtene, der kom ind samme kveld uten at ha set skibet synke.
__________________________________________________

1917

Samme aften undslap d/s Barmston av Kristiansand en ubåt i Kanalen, og kom vel frem til Rouen med sin kullast fra Port Talbot. Krigsforsikringen betalte skaden på maskinen ved forceringen med ti tusen kroner.
__________________________________________________

1917

Hvalkokeriet d/s Capella I av Sandefjord kom fra South Georgia med 68 mand og fuld last hvalolje. Selve skibet var assurert for 3,84 millioner. Helt ute på 13 ° vest længde i Atlanten blev skibet bombardert, 10de august. 2 mand blev såret mens man gik i båtene. Ubåten forsvandt, men et kvarter senere blev skibet rammet av en torpedo og sank. Mandskapet rodde østover og blev næste dags em. optat av et britisk patruljeskib.

Mine tilføyelser om skipene.

LAI: Mohn, Kristiania. 509 brt. Bygget 1912 av A. Vuyk & Zoonen, Capelle a/d Ysel, Nederland.
GYLDENPRIS: A/S D/S Gyldenpris (Johan Waage), Bergen. 2.667 brt. Bygget 1906 av Fore River Shipbuilding Co., Quincy, MA, USA.
CAROLVORE: A/S Carolvore (Lundegaard & Stray), Farsund. 1.659 brt. Bygget 1883 av Sir G. Armstrong, Mitchell & Co. Ltd., Newcastle, England.
HALLDOR: D/S A/S Halldor (O. & A. Odfjell), Bergen. 2.919 brt. Bygget 1896 av J. Priestman & Co., Southwick, Sunderland, England.
BARMSTON: A/S Barmston (O. A. T. Skjelbred), Kristiansand. 2.560 brt. Bygget 1888 av S. P. Austin & Son, Wear Dock, Sunderland, England.
CAPELLA I: A/S Capella (Peder Bogen), Sand
efjord. 3.990 brt. Bygget 1899 av Russell & Co., Port Glasgow, Scotland.

                                                         
Kilde: Diderik Brochmann: Med Norsk Skib I Verdenskrigen.
Skipsforlis 1917, Starke.
Tilrettelagt av Per Sundfær.
Sist oppdatert 23/05-2012 (PS)