1917

D/s Bestum av Oslo stod i Krigsforsikringen for 2,44 millioner på vei til det hungrende Europa med 5000 ton hvetemel og blev søndag 12te august sænket i Atlanten med uavbrutt granatild. Alle mand kom dog i båtene og blev næste dag optat av en italiener. Samme søndagskveld gik det likedan med bark Ursus Minor av Kragerø, som forsøkte at bringe en kullast til Island. Mens ubåten dundret på skuten med sine baugkanoner, skjøt den samtidig etpar skud efter livbåtene med akterkanonen. Efter 50 timer på havet blev alle mand reddet av engelskmænd.
__________________________________________________

1917

D/s Sygna av Bergen undkom derimot på sin vei i ballast til Amerika samme dag. Krigsforsikringen erstattet maskinskaden ved forceringen. Tirsdag 14de undslap d/s Nærødal av Bergen på samme måten, likeledes i ballast til Amerika.
__________________________________________________

1917

Wilhelmsens d/s Tuddal blev dog stanset med granater og sænket med bomber i Atlanten samme tirsdag 14de august. Skibet stod i Krigsforsikringen for 2,43 millioner på vei til Havre med 36112 sækker sukker fra Habana. Alle mand blev 49 timer senere tauget ind til Penmarch av franskmændene.
__________________________________________________

1917

D/s Kongsli av Bergen var assurert for syv millioner kroner på vei til Amerika i ballast. Lørdag 18de august blev skibet skutt isænk ute i Atlanten av en ubåt hvis vedkommende senere spurte de skibbrudne i livbåtene, hvad tid det var indkjøpt? Efter 4 døgns slit kom alle mand til Spania ved egen hjelp.

Mine tilføyelser om skipene.

BESTUM: D/S A/S Bestum II (K. Th. Einarsen), Kristiania. 3.520 brt. Bygget 1895 av C. Connell & Co., Glasgow, Scotland.
URSUS MINOR: Heinrich Biørn jr., Kragerø. 623 brt. Bygget 1890 i Kragerø.
SYGNA: A/S J. Ludwig Mowinckels D/S, Bergen. 3.881 brt. Bygget 1907 av Sir Raylton Dixon & Co. Ltd., Middlesbrough, England.
NÆRØDAL: D/S A/S Vestlandet (Bjørnstad & Brækhus), Bergen. 3.075 brt. Bygget 1905 av Tyne Iron Shipbuilding Co. Ltd., Newcastle, England.
TUDDAL: A/S Tuddal (Wilh.
Wilhelmsen), Kristiania. 3.510 brt. Bygget 1895 av Ropner & Son, Stockton-on-Tees, England.
KONGSLI: Skips-A/S Kongsli (A/S Rederiet Odfjell), Bergen.
5.825 brt. Bygget 1916 av Maryland Steel Co., Sparrow Point, MD, USA.

                                                         
Kilde: Diderik Brochmann: Med Norsk Skib I Verdenskrigen.
Skipsforlis 1917, Starke.
Tilrettelagt av Per Sundfær.
Sist oppdatert 23/05-2012 (PS)