1917

Læseren husker nok bark Chacma av Kristiansand som seilte fra ubåten. Det gjorde barken for siste gang søndag em. 26de august, lastet med farvetræ fra Jamaica, ute i Kanalen. Under skytingen knustes den ene livbåt, så alle mand måtte gå i den anden. Nu kom ubåten. Tyskerne fotograferte nordmændene i båten, forlangte papirene, satte efter barken som seilte videre på egen hånd, og gav det 49-årige jernskrog endnu 40 skud. Efter 27 timers lidelser og dødsangst i den overfyldte båt kom mandskapet iland på en ubeboet ø og blev hentet tirsdag 28de av loser fra Alderney.
__________________________________________________

1917

Motorbark Caracas av Oslo var bygget 1893 i Fevig og skulde til Frankrike med 5528 fat maskinolje fra Philadelphia, men blev søndag morgen 2dn september stanset med granater og sænket med bomber 235 kvm. av Finisterre. Efter 54 timers slit blev det ene båtmandskap reddet av engelskmænd. Onsdag landet den anden båt i god behold ved Malapica.
__________________________________________________

1917

4/m skonnert Louis Bossert av Aalesund skulde til Cadiz i bal­last, men blev mandag morgen 24de september beskutt ute i At-lanten uten optiør, til mandskapet gik i båten og efter 56 timers roing kom ind til Coruna. Det var dog klart at slik som konvoy-systemet utviklet sig, blev der snart ikke flere forsvarsløse lastdragere at sænke. Og i de næste tre uker sank der bare 5 norske skib, som tidligere er omtalt. Men så kom det siste sjøslag i Nordsjøen. Herom skriver Wilhelm Keilhau i «Norge og Verdenskrigen» bl. a.:
16de oktober 1917 løp to tyske kryssere ut og støtte i grålysningen dagen efter på en større konvoy 112 kvm. vest av Marsteinen. Den bestod av 12 fartøier, nemlig 5 norske, 2 svenske, 2 danske, 2 engelske og 1 belgisk skib. Den var på vei fra Bergen til Lerwick og skulde hele tiden ha været eskortert av 2 destroyere, men på grund av uveir nådde den ene først frem samtidig med at det tyske angrep begyndte. De 2 tyske kryssere førte ikke flag og blev mistat for at være engelske like til de åpnet ilden. De britiske jagere optok straks kampen, men var underlegent bestykket og blev på få minutter skutt isænk. Krysserne åpnet så ild på handelsfartøiene. Det lyktes de to engelske og det belgiske skib å undslippe, mens de nøitrale, som efter visitationsreglene hadde stanset for å la sig undersøke, allesammen blev skutt isænk. Den tyske beskytning fandt sted uten hensyn til at mand-skapene holdt på å gå fraborde i livbåtene. Og der blev ikke gjort forsøk fra tysk side på å yde hjelp ved redningen, mens derimot en engelsk patruljebåt som kom til, utførte et omfattende redningsarbeide like for mun-dingen av de tyske kanoner. Der blev ialt dræpt 21 norske sjømænd. Regjeringen sendte dennegang en særdeles skarp protestnote.
__________________________________________________

1917

På Stavangerskes d/s Habil fik 1ste styrmand et granatstykke ind mellem ribbenene. Det blev siden plukket ut på sykehuset i Stavanger sammen med stopping fra hans redningsvest. Alle mand nådde Norge i båtene og tok endog med sig skipperen fra svensk d/s «H. Wikander». Han lå der alene i en livbåt som var fuld av vand.
__________________________________________________

1917

D/s Dagbjørg av Drammen fik en mand dræpt og mange såret, men satte ut to båter som også reddet sårede engelskmænd som lå der og drev i sjøen. Kl. 10 fm. kom en britisk tråler og bragte de skibbrudne til Lerwick. Da man passerte valplassen var det endnu tre skandinaviske skib som fløt, men de to var ibrand.

Mine tilføyelser om skipene.

CHACMA: A/S Chacma (K. F. Langfeldt), Kristiansand. 608 brt. Bygget 1868 av W. Pile & Co., Monkwearmouth, Sunderland, England..
CARACAS: A/S Ørums Rederi (Nils A. Ørum), Kristiania.
1.076 brt. Bygget 1893 av Fevigs Jernskibsbyggeri, Grimstad.
LOUIS BOSSERT: A/S Louis Bossert (Kr.
Walderhaug), Ålesund. 605 brt. Bygget 1904 av Kelly, Spear & Co., Bath, ME, USA.
HABIL: Det Stavangerske Dampskibsselskab, Stavanger.
636 brt. Bygget 1896 av Stavanger Støberi & Dok, Stavanger.
DAGBJØRG: E. B. Aaby, Drammen. 787 brt. Bygget 1914 av J. Meyers Shipbuilding Co., Zaltbommel, Nederland

                                                         
Kilde: Diderik Brochmann: Med Norsk Skib I Verdenskrigen.
Skipsforlis 1917, Starke.
Tilrettelagt av Per Sundfær.
Sist oppdatert 23/05-2012 (PS)