1917

Onsdag 19de december forsøkte en ubåt at torpedere d/s Holt av Tvedestrand. Der kom dog undsætning, og hele skaden som man dengang fik tilføiet norsk skib beløp sig til kr. 2300. Næste dag lyktes det d/s Korsfjord av Bergen at undkomme fra en ubåt, hvilket krigsforsikringen påskjønte med kr. 15.000 i gratialer. Lignende belønning tjente d/s Rossegg av Oslo lille juleaften 1917.
__________________________________________________

1917

To svære fregater seilte ut fra Falmouth på vei til Amerika i bal­last. Den ene var Manicia av Drammen, som blev angrepet søndag 23de december ute i Kanalen. Efter de 10 første skud gik mandskapet i båtene og rodde bort til to britiske trålere som kom pilende. Ubåten forsvandt, og engelskmændene tauget fregaten ind til en på
krævet juleferie i Sharpness. Den hadde 10 huller i skroget og like mange i popen, barduner og braser var avskutt, et skud hadde gåt gjennem stormasten og mange andre gjennem kryssmasten. Det gik dog værre med Vellore av Kristiansand som ikke har været set av nordmænd siden mandskapet midt på natten blev jaget i båtene, 50 kvm. vestenfor Bishop. Begge båter blev berget av engelskmænd juleaften.
__________________________________________________

1918

Krigsforsikringens regnskaper viser kr. 3000 i gratiale til d/s Stortind av Oslo for konduitemæssig optræden 1ste februar 1918. lalt utbetaltes kr. 69.931,85 på den kontoen. Forhåbentlig har man sparet så meget mere ved disse mænds mod og koldblodige åndsnærværelse i farens stund.

Mine tilføyelser om skipene.

HOLT: J. W. Wroldsens Rederi A/S (J. W. Wroldsen & Co.), Tvedestrand. 1.483 brt. Bygget 1887 av A. Stephens & Sons, Glasgow, Scotland.
KORSFJORD: A/S D/S Korsfjord (Bergh & Helland), Bergen. 1.616 brt. Bygget 1913 av Bergens Mekaniske Verksted, Bergen.
RO(S)SEGG: A/S Uto (C. Eitzen & Co.), Kristiania. 1.840 brt. Bygget 1914 av Fredriksstad Mek. Verksted, Fredrikstad.
MANICIA: A/S Bruusgaard (Karl & Sigurd Bruusgaard), Drammen.
1.868 brt. Bygget 1883 av Whitehaven Shipbuilding Co. Ltd., Whitehaven, England.
VELLORE: A/S Excelsior (S. O. Stray & Co.), Kristiansand. 1.842 brt. Bygget 1876 av Richardsons, Duck & Co., Stockton-on-Tees, England.
STORTIND: A/S Vestland (Johs. Leborg), Kristiania. 2.562 brt. Bygget 1890 av Short Bros., Pallion, Sunderland, England.

                                                         
Kilde: Diderik Brochmann: Med Norsk Skib I Verdenskrigen.
Skipsforlis 1917, Starke.
Tilrettelagt av Per Sundfær.
Sist oppdatert 25/05-2012 (PS)