1918

D/s Loeko av Porsgrund var en tråler som hadde været i West Hartlepool med lekteren Hecla. De var nu på hjemvei, og lekteren var lastet med kul til Oslo. Onsdag middag 21de august blev begge fartøier overdænget med kanonskud midt ute i Nordsjøen. Mandskapene gik i båtene og blev næste dag berget av en britisk jager.
__________________________________________________

1918

D/s Stortind av Oslo var forsikret for over 2½ million på vei fra Amerika med stykgods, og blev fredag em. 2den september skutt isænk midt i Atlanten av en ubåt som førte tysk orlogsflag. Man fik ikke tid til at ta synderlig med sig i båtene, men 1ste stynnand seilte desuaktet de 360 kvm. til Azorene med 15 mand. Skipperen med 8 mand i den anden båt blev efter en ukes tid optat av en britisk tramp og bragt til Gibraltar.
__________________________________________________

1918

Skonnert Richard av Mandal var bygget hjemme 1911 og sank i Middelhavet onsdag 4de september 1918 efter beskyting. Mandskapet fik tid til at ta med sig proviant og landet efter et døgn i båten på den spanske kyst.
__________________________________________________

1918

Onsdag morgen 18de september 1918 var såvidt vites siste gang at norsk skib blev rammet av kanonkuler. D/s Ledaal av Stavanger, forsikret for 2,25 millioner på vei til Amerika i ballast, blev da bombardert med granater til det sank. En fyrbøter blev truffet i ryggen og stupte død ned fra dækket i båten. Tirsdag 24de september nådde 24 forkomne mennesker i en overfyldt livbåt Tenerife.
__________________________________________________

 

Den norske krigsforsikring utbetalte gjennem Riksforsikrings-anstalten ialt kr. 17.646.748,52 for liv og legemsskader og kr. 9.790.647,46 for tapt tøi og hyre, tilsammen næsten 27 ½ million til sjøfolkene og deres etterlatte. I 1928 betalte Tyskland næsten 6 millioner kroner til Norge for overgrep mot sjømænd.
Det kan synes at være et stort Guds under at ikke mere end 81 mennesker mistet livet ved disse her omtalte begivenheter, hvor norske skib i 168 tilfælder atter blev meget uvørent behandlet av krigsfartøier. Men man må erindre, at flere sårede kommer til. De har for en stor del siden bukket under, likesom de mangfoldige der fik en knæk for livet i båtene.

 

 

Mine tilføyelser om skipene.

LOEKO: A/S Lægtertrafik (Finn C. Knudsen), Porsgrund. 319 brt. Bygget 1904 av Ateliers & Chantiers de France, Dunkerque, Frankrike.
HECLA: A/S Lægtertrafik (Finn C. Knudsen), Porsgrund. 860 brt. Bygget 1875 av A. McDougall, Maitland, NS, Canada.
STORTIND: A/S Vestland (Johs. Leborg), Kristiania. 2.562 brt.
Bygget 1890 av Short Bros., Pallion, Sunderland, England.
RICHARD: A/S Richard (Søren O. Saanum), Mandal. 175 brt. Bygget 1911 i Mandal.
LEDAAL: Rederi-A/S Vestlandske Lloyds (Brødrene Olsen), Stavanger. 2.257 brt. Bygget 1901 av Grangemouth & Greenock Dockyard Co., Greenock, Scotland.

                                                         
Kilde: Diderik Brochmann: Med Norsk Skib I Verdenskrigen.
Skipsforlis 1917, Starke.
Tilrettelagt av Per Sundfær.
Sist oppdatert 26/05-2012 (PS)