1915

Bark Wansbeck av Porsgrund skulde til Leith med props, men møtte søndag aften 11te september en ubåt, som utbad sig besøk. Man glemte at sætte bundproppen i båten. Skipperen mistet journalen og folkenes sjøfartsbøker på sjøen. Tyskerne satte da mandskapet ombord i «Randulf Hansen», der gik som tysk prise, mens den gamle bark blev stukket i brand.
_________________________________________________

1915

Motorskonnert Bien av Lillesand på vei til Methil med props fra Arendal kom nu uheldigvis til, og blev likeledes brændt. Også dette mandskap blev tat ombord i «Randulf Hansen», og senere sendt hjem med bark «Mentor» av Brevik.
_________________________________________________

1915

M/s Norte av Oslo skulde til London med stav, hvilket ikke var kontrabande, sa skipperen, da han blev stoppet. Er skibet assurert? Jo, det stod i den norske krigsforsikring. Ja, det er det samme som British Lloyd, sa officeren og lot «Norte» sænke med bomber ved Lindesnes mandag em. 13de september, efter at ha forsynt sig med alt skibets kobber, like til kjelene i byssen. En svensk tramp tok sig av mandskapet.
_________________________________________________

1915

Bark Actie av Kragerø var 65 år gammel på vei til Leith med props, men møtte en ubåt som galant tauget mandskapet til Lindesnes. Her sat det da hos fyrassistenten og så skuten brænde, hele natten til 30te september.
_______________________________________________

1915

Om kvelden næste dag gik det likedan med skonnert Flora av Drammen, som også skulde til Leith med props. Efter at ha været ombord i et dansk skonnertskib og norsk bark «Høiden» kom mandskapet over i norsk t/b «Teist», som forgjæves søkte at berge «Flora».

Mine tilføyelser om skipene.

WANSBECK: A/S Bark Wansbeck (H. Realfsen), Porsgrund. 402 brt. Bygget 1868 av Hodgson, Sunderland, England.
BIEN
: Lars Olsen m. fl., Lillesand. 120 brt. Bygget 1883 i Lillesand.
NORTE: A/S Norte (Lorentzen & Co.), Kristiania. 216 brt. Bygget 1913 av Gefle Varf & Verkstad, Gävle, Sverige.
ACTIE: A/S Actie (Chr. Halvorsen). Kragerø. 562 brt. Bygget 1860 Bath, ME, USA.
FLORA: A/S Flora (A. Fischer-Hansen), Kristiania. 184 brt. Bygget 1874 av Bingay, Port Gillert, NS, Canada.


Kilde: Diderik Brochmann: Med Norsk Skib I Verdenskrigen.
Skipsforlis 1915, Starke.
Tilrettelagt av Per Sundfær.
Sist oppdatert 13/02-2012 (PS)