1915

Samme torsdagskveld gik det likedan med Florida, som var av-rigget til lekter og skulde over til Hull med props. Mandskapet vendte hjem med taugbåten.
_________________________________________________

1915

D/s Wacousta av Sandefjord tok veien gjennem Middelhavet til Vladivostock med jernbanemateriel fra Nova Scotia og blev sænket utenfor Oran mandag morgen 8de november 1915. Efter 5 døgn i livbåtene kom mandskapet til Suda på Kreta.
_________________________________________________

1916

Bark Lindfield av Porsgrund skulde til Queenstown med 3 tusen ton hvete fra Portland Oregon, men blev sænket vestenfor Fastnet den 17de mars 1916. Mandskapet blev optat av norsk bark «Silas».
_________________________________________________

1916

26de mars 1916 blev d/s Norne av Bergen bombardert og sank i Spanskebukten, underveis til Cardiff med props fra Villagarcia. Mandskapet blev dog først beordret ombord i dansk d/s «Lolly Jensen» som fik gå ifred.
_______________________________________________

1916

Kjæmpeskuten Bell av Tønsberg kom seilende med 4 tusen ton hvete til det hungrende Europa, men blev torsdag aften 30te mars sænket i Atlanten. Efter 19 timer i båtene blev mandskapet optat av en svensk stimer.

Mine tilføyelser om skipene.

FLORIDA: Lekter fra Kristiania.
WACOUSTA
: A/S D/S Wacousta (P. A. Grøn), Sandefjord. 3.521 brt. Bygget 1908 av Archbd.
McMillan & Sons Ltd., Dumbarton, Scotland.
LINDFIELD: A/S Skib Lindfield (H. Jeremiassen), Porsgrund.
2.276 brt. Bygget 1891 av Russell & Co., Greenock, Scotland.
NORNE: H. Kuhnle, Bergen. 1.224 brt. Bygget 1880 Wm.
Doxford & Sons, Pallion, Sunderland, England.
BELL: A/S Bell (Alf Monsen), Tønsberg.
3.765 brt. Bygget 1901 av Russell & Co., Port Glasgow, Scotland.


Kilde: Diderik Brochmann: Med Norsk Skib I Verdenskrigen.
Skipsforlis 1915 og 1916, Starke.
Tilrettelagt av Per Sundfær.
Sist oppdatert 13/02-2012 (PS)