1916

D/s Mod av Oslo, lastet med svensk props, blev sænket 40 kvart-mil av Tynemouth, søndag middag 30te april. Mandskapet blev optat av Nordenfjeldskes d/s «Tore Jarl».
_________________________________________________

1916

Tirsdag em. 2den mai blev bark Memento, av Brevik med norsk trælast brændt i Nordsjøen. Mandskapet blev berget og bragt hjem av norsk d/s «Taifun».
_________________________________________________

1916

Samme kveld gik det likedan med lekter Superb, lastet med norsk props. Mandskapet var glad til at få reise hjem igjen med taugbåten «Veslefjeld».
_________________________________________________

1916

Alle disse sænkninger var foretat av Tysklands marine. Men d/s Tjømø av Farsund blev sænket i Middelhavet, på vei til Genova med kul fra Cardiff søndag middag 21de mai, av en østerriksk ubåt. Mandskapet kom efter en slitsom rotur i livbåtene ind til Bacares.
_______________________________________________

1916

D/s Rauma av Bergen var assurert for 2,2 million på vei til Palermo med kul fra Newport, men blev også sænket i Middelhavet av Østerrikes marine, tirsdag em. 30te mai. Mandskapet i båtene blev optat av en fransk torpedobåt.

Mine tilføyelser om skipene.

MOD: Ivar An. Christensen, Kristiania. 663 brt. Bygget 1884 av Martens, Olsen & Co., Bergen.
MEMENTO
: A/S Memento (P. A. Stoesen), Brevik. 653 brt. Bygget 1890 av J. Svendsen, Grimstad.
SUPERB: Lægter-A/S Superb (Olsen & Ugelstad), Kristiania. 770 brt. Bygget 1874 som bark av R. O. Hærem, Stavanger.
TJØMØ: Samuelsen & Olsens Rederi (Jens Samuelsen), Farsund. 1.453 brt. Bygget 1892 av Wood, Skinner & Co., Newcastle, England.
RAUMA: A/S Rauma (Andr. Olsen), Bergen. 3.047 brt. Bygget 1895av Sir Raylton Dixon & Co., Middlesbrough, England.


Kilde: Diderik Brochmann: Med Norsk Skib I Verdenskrigen.
Skipsforlis 1916, Starke.
Tilrettelagt av Per Sundfær.
Sist oppdatert 13/02-2012 (PS)