1916

D/s Aquila av Kristiansand var forsikret for over en million underveis til Livorno med 3 tusen ton kul fra Barry og blev sænket med 3 østerrikske kanonskud søndag kveld 18de juni. Mandskapet i båtene blev optat av en engelskmand.
_________________________________________________

1916

Skonnert Bertha av Oslo hadde efter 15 døgns seilas ikke langt igjen til West Hartlepool, da en ubåt dukket op, og skonnerten blev brændt lørdag morgen 15de juli. Svensk d/s «Onsala» fik ordre om at ta mandskapet med sig til Nyborg.
_________________________________________________

1916

Uken efter gik det likedan med skonnert Bams av Sandefjord, bark Subra og brig Juno, begge av Skien. De tre gamle skuter skulde til West Hartlepool med norsk trælast, men blev brændt i Nordsjøen lørdag morgen 22de juli. Mandskapene fik gå ombord i en hollandsk fisker «Jacob», som bragte dem til Scheweningen mandag aften.
_________________________________________________

1916

Samme mandag kveld 24de juli blev galeas Mars av Halden sænket med sin propslast fra hjemstedet. Mandskapet blev sat ombord i en hollandsk fisker. Og lekter Mary blev brændt med 256 standard trælast. Mandskapet fik lov at reise hjem med taugbåten.
_______________________________________________

1916

Ja, der blev realisert norske træskuter med trælast i Nordsjøen den sommeren. Bark Kentigern av Holmestrand blev brændt 26de og brig Agenda av Fredrikstad 27de juli. Det ene mandskap blev optat av engelskmænd, det andet av svensker.

Mine tilføyelser om skipene.

AQUILA: A/S Aquila (Thv. B. Heistein & Sønner A/S), Kristiansand. 2.191 brt. Bygget 1888 av Sir Raylton Dixon & Co., Middlesbrough, England.
BERTHA
: Thygo Sørensen A/S, Kristiania.
203 brt. Bygget 1865 av E. Dreyer, Altona, Tyskland.
BAMS: A/S Bams (N. Chr. Hansen), Sandefjord. 308 brt. Bygget 1872 av O. P. Moe & Søn, Kristiansand.
SUBRA: A/S Subra (H. T. Realfsen), Skien. 579 brt. Bygget 1875 i Arendal.
JUNO: A/S Juno (H. T. Realfsen), Skien. 355 brt. Bygget 1850 i Arendal.
MARS: A/S Mars (Edv. Syvertsen), Fredrikshald. 105 brt. Bygget 1881 av J. D. Sørvik, Kristiansund
KENTIGERN: A/S Kentigern (Emil Harstad), Holmestrand. 796 brt. Bygget 1877 av P. R. Chrichton, Cornwallis, NS, Canada.


Kilde: Diderik Brochmann: Med Norsk Skib I Verdenskrigen.
Skipsforlis 1916, Starke.
Tilrettelagt av Per Sundfær.
Sist oppdatert 21/02-2012 (PS)