1916

D/s Fredavore av Farsund var forsikret for 1,08 million på vei til Nantes med kul fra Port Talbot og blev sænket nordenfor Ouessant mandag morgen 11te september. Mandskapet blev reddet av en britisk patruljebåt.
_________________________________________________

1916

Samme dag gik det likedan med Søndenfjeldskes nye Kong Ring, bygget hjemme og assurert for 1,35 million, på vei til Skotland med frukt fra Almeria. Næste morgen blev mandskapet berget av briter.
_________________________________________________

1916

Fearnley & Egers d/s Tolosa, bygget 1915 i Fredrikstad og forsikret for 11/2 million, var på vei til Middelsbro med malm fra Bilbao. Onsdag aften 13de september i Kanalen tok man op mandskapet fra dansk d/s «Johan Madvig» som netop var sænket. Danskene gik dog straks efter i sine båter, og det samme gjorde nordmændene, da turen kom til «Tolosa». Alle de skibbrudne blev reddet av fransk d/s «Conde».
_________________________________________________

1916

D/s Ethel av Bodø blev senket i Kanalen torsdag morgen 14de september underveis til Honfleur med 1500 ton kul fra Barry. Mandskapet blev optat av en fransk torpedobåt og bragt til Cherbourgh.
_______________________________________________

1916

D/s Laila av Bergen hadde søndag morgen 24de september ikke langt igjen til Flamborough Head med sin trælast fra Arkangel, da skibet blev sænket av en ubåt som siden tauget de skibbrudne hen til en fiskerflåte. Denne blev skutt isænk like til den allersiste fisker, som fik flyte med alle de skibbrudne ombord. 6 timer senere kom d/s «Tromp» av Drammen, som tok engelskrnænd og landsmænd med sig til Tyne.

Mine tilføyelser om skipene.

FREDAVORE: A/S Fredavore (Lundegaard & Stray), Farsund. 1.576 brt. Bygget 1882 av Joseph L. Thompson & Sons, North Sands, Sunderland, England.
KONG RING
: A/S Det Søndenfjeldske Norske D/S, Kristiania. 1.611 brt. Bygget 1913 av Nylands Verksted, Kristiania.
TOLOSA: D/S I/S Garonne (Fearnley & Eger), Kristiania. 1.833 brt. Bygget 1915 av Fredriksstad Mekaniske Verksted, Fredrikstad.
ETHEL: A/S D/S Ethel (Magnus Fische), Bodø. 1.112 brt.
Bygget 1884 av R. Craggs & Sons, Middlesbrough, England.
LAILA: D/S A/S Laila (William Hansen), Bergen.
809 brt. Bygget 1900 av Ritson & Co., Maryport, England.


Kilde: Diderik Brochmann: Med Norsk Skib I Verdenskrigen.
Skipsforlis 1916, Starke.
Tilrettelagt av Per Sundfær.