1916

Bark Emanuel av Tønsberg drog 52 år gammel ut med props fra hjemstedet og blev brændt i Nordsjøen torsdag 28de september. Mandskapet blev tat ombord i ubåten, som næste dag møtte skonnert Nornen av Fredrikstad. Den skulde også til England med norske props og blev likeledes brændt. Nordmændene blev sat ombord i d/s «Haarfagre» av Skien som var kapret og opererte sammen med ubåtene. Vore landsmænd blev bragt til Tyskland og «frifundet».
_________________________________________________

1916

Fredag 29de september avgjordes store forretninger på Murmans-kysten. Fearnley & Egers d/s Sinsen, assurert for 1,77 million, kom med hvete fra Arkangel. Nordenfjeldskes d/s Knut Jarl, bygget 1909 i Fredrikstad, kom med sild fra Haugesund. Og d/s Nesjar av Larvik, forsikret for 1,8 million, var underveis med nitrat fra Skien. Alle tre blev sænket i Nordishavet uten tap av liv.
_________________________________________________

1916

Men d/s Ravn av Oslo, bygget 1904 i Fredrikstad, blev også sænket samme dag, underveis med nitrat fra Skien til Arkangel. Den ene livbåten blev borte i det fæle veir med 5 mand. Og i den anden døde 5 av kulde og utmattelse førend de tre overlevende fandt frem til folk ved Teriberka og reiste til Vardø.

Mine tilføyelser om skipene.

EMANUEL: A/S Lars Christensens Dampsag & Høvleri (Lars M. Christensen), Tønsberg. 246 brt. Bygget 1864 av Jens Tellefsen, Grimstad.
NORNEN
: A/S Nornen (J. Jacobsen), Fredrikstad. 215 brt. Bygget 1870 av Chr. Christensen, Sandefjord.
SINSEN: A/S D/S Aker (Fearnley & Eger), Kristiania. 1.925 brt. Bygget 1914 av John Crown & Sons Ltd., Monkwearmouth, Sunderland, England.
KNUT JARL: Det Nordenfjeldske Dampskibsselskab, Trondhjem. 1.070 brt. Bygget 1909 av Fredriksstad Mekaniske Verksted, Fredrikstad.
NESJAR: A/S D/S Nesjar (H. L. Meyer & Leif Sandsdalen), Larvik. 1.609 brt. Bygget 1916 av Bergens Mekaniske Verksted, Bergen.
RAVN: A/S Laly (C. T. Gogstad & Co.), Kristiania. 1.259 brt. Bygget 1904 av Fredriksstad Mekaniske Verksted, Fredrikstad.


Kilde: Diderik Brochmann: Med Norsk Skib I Verdenskrigen.
Skipsforlis 1916, Starke.
Tilrettelagt av Per Sundfær.
Sist oppdatert 02/03-2012 (PS)