1916

William Hansen i Bergen hadde to dampskib, Hafnia og Hekla underveis til Arkangel med sild fra Lerwick. Begge var bygget hjemme, og begge blev sænket i Nordishavet lørdag 30te september, likesom d/s Fancy av Tønsberg i samme trade.
_________________________________________________

1916

D/s Mallin av Stavanger var bygget i Rotterdam. Norge begyndte at mangle tonnage til sine foretagsomme redere og modige sjøfolk. Skib kjøptes fortvæk fra utlandet, endskjønt de så ut til at være særlig utsatte for sænkning med de norske farver på siden. «Mallin» blev sænket i Kanalen 1ste oktober på vei til St. Nazaire med stål fra Newport. Alle mand blev reddet av en spansk tramp.
_________________________________________________

1916

Sænkningene i slutten av 1916 foregik omtrent altid efter samme program: Ubåten presenterte sig med signal eller skud. Skibet stanset og satte ut sine livbåter som rodde hen til ubåten. Her blev da gjerne skipperen og etpar andre beholdt som gidsler, mens de øvrige måtte sætte etpar tyskere ombord i skibet, hvor de forsynte sig godt med proviant, klær, kobber, messing og alle lette værdi-gjenstander, særlig kronometer, barometer og sekstanter. Så tændte man luntene til de medbragte bomber og lot sig sætte ombord med byttet i sit krigsskib, mens det norske mandskap fik gå i sine båter og berge livet best mulig. Dersom man hadde liten tid eller skibet ikke sank fort nok, spanderte man gjerne torpedo eller kanonskud på skroget. For det norske mandskap i båtene, som for assurandørene hjemme, kunde det være temmelig likegyldig hvordan skibet blev sænket. Og her er ingen årsak til at repetere hvordan alle de forskjellige norske skib blev stanset, plyndret og sænket.

Mine tilføyelser om skipene.

HAFNIA: A/S D/S Hafnia (William Hansen), Bergen. 962 brt. Bygget 1896 av Bergens Mekaniske Verksted, Bergen.
HEKLA
: A/S D/S Hekla (William Hansen), Bergen. 950 brt. Bygget 1907 av Laxevaag Maskin- & Jernskibsbyggeri, Bergen.
FANCY: A/S Fancy (Nilssen & Bjønnes), Tønsberg. 1.612 brt. Bygget 1883 av Joseph Thompson & Sons, North Sands, Sunderland, England.
MALLIN: M. Clausen, Haugesund. 479 brt. Bygget 1915 av P. Boele, Slikkerveer, Nederland.


Kilde: Diderik Brochmann: Med Norsk Skib I Verdenskrigen.
Skipsforlis 1916, Starke.
Tilrettelagt av Per Sundfær.
Sist oppdatert 02/03-2012 (PS)